Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neglected Tropical Disease – pathogens/parasites you can meet travelling abroad

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-112NTD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Neglected Tropical Disease – pathogens/parasites you can meet travelling abroad
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty dla studentów studiów doktoranckich (st. III stopnia)
Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Liczba osób podróżujących w celach turystycznych stale wzrasta, szczególnie w Europie coraz więcej osób wybiera się na wakacje do krajów tropikalnych, subtropikalnych i innych. Przedmiot ten ma przybliżyć i pogłębić wiedzę na temat pasożytów ludzkich oraz odzwierzęcych należących do grupy „Neglected Tropical Diseases’ czyli chorób zaniedbywanych, które możemy spotkać jadąc na wakacje w różne części świata. Przedstawiona wiedza na temat dróg zarażenia i diagnostyki tych chorób pozwoli na wybór odpowiedniej profilaktyki i bezpieczne podróże w tropiki.

Pełny opis:

1. Czym są „Neglected Tropical Diseases”? Różne klasyfikacje, wspólne problemy.

2. Do zarażenia jeden gryz -arbowirusy, wirusy przenoszone przez komary i inne wektory (Denga, Chikungunya, Zika, Japońskie zapalenie opon mózgowych i mózgu, żółta febra i inne)

3. Do zarażenia jeden gryz cd: nicienie przenoszone przez wektory i słoniowacizna

4. Pod skórą, w oku, w pęcherzu moczowym i wątrobie – Onchocerca i Schistosoma

5. Pierwotniaki jelitowe (Balantidium i Giardia) - co zrobić, żeby nie zepsuły nam wakacji?

6. Długi nicień Dracunculus i kilkumilimetrowy tasiemiec Echinococcus multilocularis? Dlaczego takie przerażające?

7. Parazytozy glebopochodne

8. Co ślimak ma w muszelce- o „Food-borne Trematodiases”

9. Uważaj na to co jesz: trichinelloza, anisakinoza, gnatosomatoza

10. Babeszjoza – odkleszczowa choroba nie tylko psów- lawina przypadków u ludzi z USA, Kanady i Chin

11. Egzotyczne i kosmopolityczne pałeczki przenoszone przez wektory: (Bartonella bacilliformis, Bartonella quintana, Bartonella henselae i inne bartonellae)

12. Tropikalna i subtropikalna trypanosomatoza z Afryki i Ameryki Południowej, choroba Chagasa (Trypanosoma cruzi) i Afrykańska trypanosomatoza (Trypanosoma brucei)

13. Kala-azar i leiszmanioza z Afryki i Ameryki Południowej (Leishmania donovani, Leishmania braziliensis, Leishmania major)

14. Kajakiem przez malaryczne rejony świata- malaria czyli inwazje Plasmodium vivax i Plasmodium falciparum

15. Pływać w słodkiej wodzie czy nie? Patogenne ameby (Entamoeba histolytica, Entamoeba coli, i Naegleria fowleri)

Efekty uczenia się:

S1_W01 Absolwent zna w stopniu pogłębionym wybrane zagadnienia teoretyczne z zakresu Neglected Tropical Diseases: zasięg geograficzny występowania pasożytów, cykle życiowe pasożytów, objawy wywoływanych chorób, metody leczenia

Poszerza zainteresowania parazytologiczne i wiedzę w zakresie tropikalnych chorób pasożytniczych rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, inspirując rozwój tej potrzeby u innych (K_K01BI1, K_K01BI2 K_K03BI1, K_K01BI2)

S1_K01 Absolwent krytycznie ocenia treści naukowe i popularnonaukowe o zagrożeniach epidemiologicznych związanych z pasożytami odpowiedzialnymi za NTDs,

Krytycznie analizuje informacje pojawiające się w środkach masowego przekazu na temat zagrożeń ze strony egzotycznych pasożytów i potrafi wykorzystać je w praktyce (K-K08BI1, K_K10BI2.

S1_K02 Absolwent jest gotowy do prowadzenia działań popularyzujących naukę dotyczących NTDs, zwłaszcza wśród osób planujących podróż w miejsca występowania NTDs

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bajer
Prowadzący grup: Mohammed Al-Sarraf, Anna Bajer, Dorota Dwużnik-Szarek, Anna Myczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)