Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cytometria - zastosowania w badaniach biologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-228CM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cytometria - zastosowania w badaniach biologicznych
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, BIOLOGIA KOMÓRKI i ORGANIZMU, II stopień
Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, BIOLOGIA MOLEKULARNA, II stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu biologii komórki i biologii molekularnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Budowa cytometrów przepływowych i analizatorów obrazu.

2. Procedury bezpieczeństwa i kontroli jakości.

3. Pobieranie, przygotowanie i przechowywanie i próbek do badań molekularnych i komorkowych.

4. Przegląd metod cytometrii: analiza fenotypowa, analiza ilosci kwasów nukleinowych, badanie funkcji komórek, zastosowania kliniczne.

5. Przetwarzanie i analiza danych.

6. Prezentacja danych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do cytometrii - jak to działa.

2. Charakterystyka przeciwciał znakowanych fluorochromami i białek fluorescencyjnyc .

3. Charakterystyka cytometrów przepływowych i analizatorów obrazu.

4. Przygotowanie próbek do analizy cytometrycznej.

5. Analiza ekspresji markerów powierzchniowych i wewnątrzkomórkowych.

6. Analiza przebiegu cyklu komórkowego, apoptozy i i nekrozy.

7. Inne zastosowanie cytometrii przepływowej w badaniach biologicznych.

8. Kliniczne zastosowanie cytometrii przepływowej.

9. Zastosowanie analizatorów obrazu.

10. Sortowanie komórek.

11. Przetwarzania danych i zaawansowana analiz multiplexowych.

12. prezentacja danych.

Literatura:

1. Practical Flow cytometry H. M. Shapiro, 2003 Wiley-liss

2. Current protocols in cytometry, Wiley

Efekty uczenia się:

wiedza

1. Zna podstawy teoretyczne funkcjonowania cytometru i przygotowania próbek do analiz. (K_W12)

2. Zna podstawowe różnice pomiędzy róznymi typami cytometrów i sorterów w zakresie ich obsługi i oprogramowania. (K_W10)

3. Posiada szeroką wiedzę z zastosowania cytometrii przepływowej do fenotypowych i funkcjonalnych analiz komórek ukladu odpornościowego. (K_W13)

4. Posiada wiedzę w różnych zastosowania cytometrii przepływowej do analizy komórek prokariotycznych i eukariotycznych. (K_W10)

umiejętności

1. Umiejętność korzystania z cytometrów FACSCalibur i Verso, sortera FACSAria, oraz aparatu Pathway. (K_U01)

2. Umiejętność przygotowywania komórek do badań z zastosowaniem cytometrii przepływowej . (K_U01)

3. Umiejętność korzystania z oprogramowania CellQuest, Diva i FACSuite. (K_U01)

4. Jest w stanie planować eksperymenty, na podstawie uzyskanych danych wyciągnąć odpowiednie wnioski oraz interpretować wyniki badań pod kontrolą przełożonego. (K_U07)

umiejętności społeczne

1. Jest przygotowany do zapewnienia warunków bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych eksperymentów i jest w stanie ocenić stopień zagrożenia wynikającego z technik eksperymentalnych. (K_K08)

2. Jest odpowiedzialny za badania, które prowadzi zarówno sam jak i we współpracy z innymi. (K_K04)

Efekty kształcenia dla programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 2018/2019:

Zna podstawy teoretyczne funkcjonowania cytometru i przygotowania próbek do analiz.

Zna podstawowe różnice pomiędzy róznymi typami cytometrów i sorterów w zakresie ich obsługi i oprogramowania.

Posiada szeroką wiedzę z zastosowania cytometrii przepływowej do fenotypowych i funkcjonalnych analiz komórek ukladu odpornościowego.

Posiada wiedzę w różnych zastosowania cytometrii przepływowej do analizy komórek prokariotycznych i eukariotycznych.

Umiejętność korzystania z cytometrów FACSCalibur i Verso, sortera FACSAria, oraz aparatu Pathway.

Umiejętność przygotowywania komórek do badań z zastosowaniem cytometrii przepływowej.

Umiejętność korzystania z oprogramowania CellQuest, Diva i FACSuite.

Jest w stanie planować eksperymenty, na podstawie uzyskanych danych wyciągnąć odpowiednie wnioski oraz interpretować wyniki badań pod kontrolą przełożonego.

Jest odpowiedzialny za badania, które prowadzi zarówno sam jak i we współpracy z innymi.

Potrafi analizować otrzymane wyniki i dyskutować o nich w oparciu o dostępną literaturę.

Jest gotowy do krytycznej oceny treści naukowych i popularnonaukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, pytania otwarte.

Praktyki zawodowe:

nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kozłowska
Prowadzący grup: Katarzyna Bocian, Nadzieja Drela, Ingeborga Jarzyna, Ewelina Kiernozek-Kalińska, Ewa Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)