Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SDNS - Rozwój naukowy – zajęcia indywidualne z promotorem (warsztat naukowca)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-RNZI-15 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SDNS - Rozwój naukowy – zajęcia indywidualne z promotorem (warsztat naukowca)
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia badań związanych z tematyką rozprawy doktorskiej. Mają charakter ściśle zindywidualizowany, uwzględniając istotne zarówno z punktu widzenia doktoranta, jak i z punktu widzenia promotora zagadnienia warsztatu naukowego, np. pisanie tekstów akademickich, komunikacja naukowa i upowszechnianie wyników badań, zapoznanie się z koncepcją data science oraz komercjalizacja wyników działalności naukowej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna i rozumie

- w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej (P8S_WG.1),

- główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie (P8S_WG.2),

- metodologię badań naukowych (P8S_WG.3),

- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji (P8S_WK.1),

- ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej (P8S_WK.2),

Umiejętności:

potrafi

- dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy (P8S_UW.2),

- planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym (P8S_UO.1), - samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób (P8S_UU.1),

Kompetencje społeczne:

jest gotów do

- krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej (P8S_KK.1),

- krytycznej oceny własnego wkła¬du w rozwój danej dyscypliny naukowej lub artystycznej (P8S_KK.2),

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych (P8S_KK.3),

- wypełniania zobowiązań społecz¬nych badaczy i twórców (P8S_KO.1),

- inicjowania działań na rzecz interesu publicznego (P8S_KO.2),

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (P8S_KO.3),

- wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności (P8S_UW.1):

definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

wnioskować na podstawie wyników badań naukowych

- podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym (P8S_KR.1):

prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Czerny
Prowadzący grup: Magdalena Dudkiewicz, Natalia Garner, Ewa Haman, Anna Horolets, Julia Kubisa, Magdalena Łukasiuk, Konrad Osajda, Małgorzata Sikorska, Paweł Swianiewicz, Grzegorz Tchorek, Joanna Wawrzyniak, Anne-Marie Weber-Elżanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Czerny
Prowadzący grup: Maciej Bernatt, Anna Białek-Jaworska, Michał Bilewicz, Magdalena Błaszczyk, Leszek Bosek, Agnieszka Bógdał-Brzezińska, Tatiana Chauvin, Michał Chruszczewski, Rafał Chwedoruk, Stanisław Cichocki, Mirosława Czerny, Roman Dolata, Małgorzata Dragan, Adam Fijałkowski, Renata Gabryelczyk, Tomasz Giaro, Ewa Gruza, Jan Hagemejer, Karolina Hansen, Dorota Heidrich, Mirosława Huflejt-Łukasik, Kamil Imbir, Jacek Jagielski, Alicja Jaskiernia, Agnieszka Kacprzak, Maciej Kaliński, Renata Karkowska, Izabela Karsznia, Ryszard Kokoszczyński, Tomasz Kopczewski, Andrzej Kowalczyk, Anna Kowalewska, Krzysztof Koźmiński, Marcin Krajewski, Piotr Kruszyński, Julia Kubisa, Anna Kurowska, Piotr Laskowski, Zofia Liberda, Sławomir Łodziński, Emilia Łojek, Wojciech Machała, Joanna Madalińska-Michalak, Mikołaj Madurowicz, Sławomir Magala, Anna Matysiak, Renata Mieńkowska-Norkiene, Adam Niewiadomski, Aneta Ostaszewska, Anna Przybylska, Jacek Raciborski, Bartłomiej Rokicki, Michał Romanowski, Jan Rudnicki, Cezary Smuniewski, Maciej Sokołowski, Rafał Stankiewicz, Maciej Stolarski, Paweł Swianiewicz, Anna Szuster-Kowalewicz, Adam Szymański, Robert Ślepaczuk, Piotr Tosiek, Joanna Tyrowicz, Rafał Ulatowski, Paweł Wajda, Jacek Wasilewski, Aleksandra Wąsowska, Piotr Werner, Jan Winczorek, Tomasz Wites, Renata Włoch, Paweł Wojciechowski, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Jakub Zajączkowski, Łukasz Zamęcki, Leszek Zasztowt, Michał Zdziarski, Marcin Żemigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Czerny
Prowadzący grup: Wojciech Brzozowski, Marcin Dziurda, Ewa Haman, Paweł Holas, Marta Jas-Koziarkiewicz, Joanna Madalińska-Michalak, Aneta Ostaszewska, Rafał Styła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.