Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranta- nauki socjologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-SDOK-SOC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranta- nauki socjologiczne
Jednostka: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

15 godzinne seminarium doktoranckie

Stosowane metody dydaktyczne: dyskusja

Pełny opis:

Seminarium ma być miejscem wymiany pomysłów pomiędzy doktorantami/doktorantkami oraz okazją do uzyskania informacji zwrotnej do swojego projektu. Każde spotkanie będzie poświęcone jednemu projektowi. Każdy z uczestników/uczestniczel powinien zaproponować lekturę (fragment własnej dysertacji lub pracę innego autora/autorki, pokazującą ramę teoretyczną) oraz przygotować krótką (maksimum 20 minut) prezentację. W miarę możliwości na spotkania będą zapraszani pracownicy/pracowniczki naukowi zajmujący się daną tematyką. Łączna liczba spotkać zależeć będzie od liczby uczestników/uczestniczek (plus jedno spotkanie organizacyjne).

Literatura:

nie dotyczy

Efekty uczenia się:

Uczestnicy/uczestniczki rozwiną umiejętność prezentacji naukowych i akademickiej dyskusji. Podniosą kompetencje w zakreie argumentacji swojego stanowiska i pracy z informacją zwrotną. Opinie zebrane w trakie dyskusji pomogą w rozwijaniu projektu.

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

dopuszczalne są dwie nieobecności

zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego):

zaliczenie na podstawie przedstawionej prezentacji

metody weryfikacji efektów uczenia się:

obserwacja podczas zajęć

kryteria oceniania nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Walczak
Prowadzący grup: Bartłomiej Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

15 godzinne seminarium doktoranckie

Stosowane metody dydaktyczne: dyskusja

Pełny opis:

Seminarium ma być miejscem wymiany pomysłów pomiędzy doktorantami/doktorantkami oraz okazją do uzyskania informacji zwrotnej do swojego projektu. Każde spotkanie będzie poświęcone jednemu projektowi. Każdy z uczestników/uczestniczel powinien zaproponować lekturę (fragment własnej dysertacji lub pracę innego autora/autorki, pokazującą ramę teoretyczną) oraz przygotować krótką (maksimum 20 minut) prezentację. W miarę możliwości na spotkania będą zapraszani pracownicy/pracowniczki naukowi zajmujący się daną tematyką. Łączna liczba spotkać zależeć będzie od liczby uczestników/uczestniczek (plus jedno spotkanie organizacyjne).

Literatura:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)