Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium Szkoły III semestr

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-SEM-III
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium Szkoły III semestr
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium ma za zadanie zapoznanie uczestników ze współczesnymi, najciekawszymi badaniami w różnych dyscyplinach nauk społecznych. Seminarium ma charakter interdyscyplinarny i jest skierowane do wszystkich doktorantów Szkoły. W jego trakcie prezentowane będą najciekawsze, wykraczające poza wąskie ramy jednej dyscypliny badania prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim przez poszczególne dyscypliny wchodzące w skład szkoły. Część spotkań będzie poświęcona prezentacjom wybitnych przedstawicieli nauk społecznych, zapraszanych na seminarium spoza Uniwersytetu Warszawskiego (w tym z uczelni zagranicznych).

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na podstawie obecności i aktywności w dyskusji. Dopuszczalny limit nieobecności w semestrze - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Czerny, Anna Jupowicz-Ginalska
Prowadzący grup: Mirosława Czerny, Anna Jupowicz-Ginalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Pełny opis:

1) 3.10.2023 r. - prof. Mark Deuze,

2) 7.11.2023 r. - prof. John Oliver

3) 14.11.2023 - prof. Leona Achtenhagen

4) 28.11.2023 - prof. Francois Pierre Nel

5) 5.12.2023 r. - dr hab. Katarzyna Podhorodecka

6) 12.12.2023 - dr Valeri Vachev

7) 19.12.2023 r. - dr Ewelina Biczyńska

8) 16.01.2023 r. - prof. Gillian Doyle

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)