Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat metodyczny z zakresu dydaktyki (grupowy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-WMZD-G
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat metodyczny z zakresu dydaktyki (grupowy)
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Warsztaty metodyczne mają na celu przygotowanie doktorantów do samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej. Warsztaty grupowe - hospitacje zajęć prowadzonych przez najlepszych dydaktyków. W miarę możliwości są to zajęcia w różnej formie (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria). Hospitacja odbywa się pod kierunkiem wykładowcy mającego uprawnienia pedagogiczne i obejmuje nie tylko udział w zajęciach, ale także omówienie wizytowanych zajęć (razem minimum 4 godziny, w tym 2 godziny hospitacji).

Metody i kryteria oceniania:

stosowane metody dydaktyczne

zgodnie z programem kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Czerny
Prowadzący grup: Łukasz Goczek, Grzegorz Gudzbeler, Kamil Imbir, Anna Jupowicz-Ginalska, Krzysztof Koźmiński, Joanna Krukowska, Anna Marianowska, Agnieszka Rothert, Jan Rudnicki, Bartłomiej Walczak, Agnieszka Wilczak, Łukasz Zamęcki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Czerny
Prowadzący grup: Łukasz Goczek, Grzegorz Gudzbeler, Kamil Imbir, Anna Jupowicz-Ginalska, Krzysztof Koźmiński, Joanna Krukowska, Agnieszka Rothert, Jan Rudnicki, Bartłomiej Walczak, Agnieszka Wilczak, Łukasz Zamęcki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)