Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Najnowsze odkrycia w naukach ścisłych i przyrodniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-SZD-NO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Najnowsze odkrycia w naukach ścisłych i przyrodniczych
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

15 godzinny wykład

W roku 2019 zajęcia nie odbyły się z powodu pndemii Covid19.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie perspektywy poznawczej doktorantów w zakresie badań naukowych i naświetlenie najważniejszych osiągnięć różnych dyscyplin naukowych. Przedmiot ten będzie kalibrował znaczenie pojęcia znaczącego osiągnięcia naukowego oraz stymulował współpracę interdyscyplinarną. Jednocześnie będzie on pozwalał przyszłym naukowcom na uzyskanie szerokiego spojrzenia na nauki ścisłe i przyrodnicze, a jednocześnie wskazywał ważne dylematy współczesnego społeczeństwa. Każda z siedmiu dyscyplin Szkoły przedstawia jednorazowo przez 90 min. najnowsze i najważniejsze odkrycia tej dyscypliny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szymczak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)