Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SDNSP - Rozwój naukowy – zajęcia indywidualne z promotorem (warsztat naukowca)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-SZD-RNZI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SDNSP - Rozwój naukowy – zajęcia indywidualne z promotorem (warsztat naukowca)
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Zajęcia indywidualne z promotorem. Zajęcia polegają na praktycznym doskonaleniu zagadnień poruszonych na wykładzie „Warsztat naukowca”. W szczególności, między innymi, w wyniku tych zajęć mogą być prowadzone działania przewidziane w Indywidualnym Planie Badawczym. Dodatkowo, w dyscyplinach Astronomia, Informatyka i Matematyka oczekuje się, że na III roku doktorant, pod opieką promotora, złoży wniosek o grant.

Efekty uczenia się:

doktorant zna właściwy dla swojej dyscypliny dorobek na poziomie pozwalającym na twórcze jej rozwijanie, istotne uwarunkowania działalności naukowej w swojej dyscyplinie, metodologię badań w swojej dyscyplinie, zna zasady i dokonuje upowszechniania wyników w swojej dyscyplinie oraz w otoczeniu społecznym i gospodarczym, stosuje strategie definiowania celu i przedmiotu badań naukowych z uwzględnieniem zobowiązań społecznych badaczy i twórców, umie dokonywać krytycznego przeglądu stanu wiedzy w swojej dyscyplinie i swojego w nią wkładu, planuje i realizuje, także w środowisku międzynarodowym, przedsięwzięcia badawcze z zachowaniem integralności etycznej, jest gotów do podejmowania zadań naukowca w społeczeństwie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Cyrański
Prowadzący grup: Tomasz Adamowicz, Tomasz Antosiewicz, Adam Babiński, Mateusz Baca, Barbara Badełek, Marcin Badziak, Bogusław Bagiński, Anna Bajer, Krzysztof Barański, Dariusz Bartosik, Tomasz Bauer, Anna Bednarska, Johannes Binder, Alicja Bobrowska, Jarosław Buczyński, Paweł Caputa, Michał Chmielewski, Maria Ciemerych-Litwinienko, Tomasz Cieślak, Jakub Czarnecki, Piotr Dawidowicz, Maciej Dąbski, Javier De Lucas Araujo, Rafał Demkowicz-Dobrzański, Paulina Dominiak, Andrzej Domonik, Mikołaj Donten, Zofia Dubicka, Kunal Dutta, Stefan Dziembowski, Łukasz Dziewit, Jerzy Dzik, Marcin Dziubiński, Piotr Fita, Anna Gambin, Tomasz Gierczak, Wojciech Grochala, Wojciech Hyk, Tomasz Jagielski, Paweł Jakubczyk, Tomasz Jakubczyk, Marzena Jankowska-Anyszka, Iwona Jasser, Karolina Jodkowska, Rafał Jurczakowski, Marcin Kałek, Joanna Kargul, Agnieszka Kloch, Jan Kołodyński, Agnieszka Korgul, Piotr Kossacki, Łukasz Kowalik, Wiktor Koźmiński, Katarzyna Krajewska, Agata Krawczyk-Balska, Andrzej Kudelski, Marta Kulik, Agnieszka Kwiatek, Zygmunt Lalak, Adrian Langer, Piotr Leszczyński, Wiktor Lewandowski, Adam Lewera, Marek Lewicki, Maciej Łoziński, Paweł Majewski, Piotr Maszczyk, Tomasz Maszczyk, Elżbieta Megiel, Krzysztof Meissner, Henryk Michalewski, Rafał Milanowski, Piotr Miłoś, Piotr Mucha, Robert Mysłajek, Anna Nowicka, Wojciech Pacuski, Jan Peszek, Karolina Piecyk, Paweł Pietrukowicz, Monika Piotrowska, Dariusz Plewczyński, Jacek Pniewski, Magdalena Popowska, Monika Radlińska, Czesław Radzewicz, Zbigniew Remin, Iwona Rutkowska, Piotr Sankowski, Sławomir Sęk, Mikołaj Sierżęga, Rafał Siuda, Wojciech Sławiński, Renata Solarska, Krzysztof Spalik, Stanisław Speczik, Tadeusz Stacewicz, Iwona Stachlewska, Tomasz Stefaniuk, Magdalena Stobińska, Jan Suffczyński, Piotr Sułkowski, Bożena Szal, Krzysztof Szamałek, Ewa Szczurek, Jacek Szczytko, Tomasz Szoplik, Piotr Szymczak, Dominik Ślęzak, Mateusz Tokarczyk, Michał Tomza, Szymon Toruńczyk, Joanna Trylska, Bartosz Trzaskowski, Wojciech Wasilewski, Renata Welc-Falęciak, Piotr Węgleński, Marta Wiśniewska, Monika Wojciechowska, Barbara Woronko, Andrzej Wysmołek, Anna Wysocka, Bogdan Zagajewski, Marek Zawadowski, Anna Zawadzka-Kazimierczuk, Aleksander Żarnecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)