Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-PEKON Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład ma charakter wstępu do danego przedmiotu i nie wymaga ukończenia innych zajęć uniwersyteckich.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma celu:

• zapoznanie studentów z przedmiotem współczesnej ekonomii;

• omówienie podstaw metodologii nauk ekonomicznych;

• przedstawienie głównych problemów ekonomicznych Polski i świata oraz sposobów analizy tych problemów przez ekonomistów.

Wiodącym motywem kursu jest chęć pokazania, w jaki sposób mechanizm rynkowy rozwiązuje problemy ekonomiczne w różnej skali (mikroekonomicznej, makroekonomicznej i globalnej) oraz dlaczego mechanizm ten jest uzupełniany (a częściowo także zastępowany)

innymi mechanizmami regulacji, zwłaszcza poprzez działalność państwa.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące tematy:

1. Czym zajmuje się ekonomia – wprowadzenie

2. Podstawy metodologiczne ekonomii

3. Rynek

4. Zachowanie i wybór konsumenta

5. Teoria przedsiębiorstwa

6. Zawodność rynku i rola państwa

7. Podstawy analizy makroekonomicznej

8. Wzrost i rozwój gospodarczy

9. Rola pieniądza i rynek finansowy

10. Handel międzynarodowy

11. Globalizacja

Literatura:

Podstawowa:

M. Bednarski, J. Wilkin (red.), Ekonomia dla prawników i nie tylko, WP „LexisNexis”, Warszawa 2007.

E. Kwiatkowski, R. Milewski (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2018.

Dodatkowa:

J. Wilkin, Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii,

WN „Scholar”, Warszawa, 2016

A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, 2009.

J. Stiglitz, Globalizacja, PWN, Warszawa 2005.

A. Górny, P. Kaczmarczyk, M. Lesińska (red.),Transformacje.

Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce, WN „Scholar”, Warszawa, 2016.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W13, K_U07

Student kończący ten przedmiot zaznajomiony jest z podstawowymi kategoriami ekonomicznymi, sposobem analizy zjawisk gospodarczych i potrafi wyjaśnić związek działalności gospodarczej z procesami społecznymi i politycznymi. Zajęcia z tego przedmiotu mają zachęcić studentów do dalszego pogłębiania wiedzy ekonomicznej. Znajomość podstaw ekonomii jest niezbędna dla studiowania geografii gospodarczej i gospodarki przestrzennej.

Wiedza:

Po zakończeniu wykładu student:

- zna podstawowe definicje kategorii ekonomicznych, takie jak popyt, podaż, PKB, bilans płatniczy, itp.;

- rozumie, jak działa system rynkowy, jak ceny wpływają na poziom produkcji i podział towarów oraz jaka jest ekonomiczna rola rządu;

- zna podstawowe mechanizmy związane ze wzrostem gospodarczym, rozwojem gospodarczym i handlem międzynarodowym;

Umiejętności:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi zastosować podstawową analizę ekonomiczną do wyjaśnienia głównych problemów gospodarki polskiej i światowej;

- rozumie problemy gospodarowania zasobami nieodnawialnymi i przestrzenią oraz potrafi tę wiedzę wykorzystać na obszarze geografii gospodarczej i gospodarki przestrzennej.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny i zaliczenia przedmiotu jest egzamin końcowyj.

1) egzamin pisemny (test).

1a) Studenci z max. dwoma nieobecnościami w czasie semestru: możliwość udziału w egzaminie zerowym (Ostatni tydzień zajęć w styczniu 2022 r.).

Brak pozytywnej oceny z egzaminu zerowego nie skutkuje wpisem tej oceny do USOSa. Studenci mogą brać udział w egzaminie w sesji zimowej (pierwszy termin - luty 2022 r.). Jeżeli otrzymają negatywną ocenę w czasie egzaminu zerowego, a później nie podejdą do egzaminu w lutym, zostaje im wpisana ocena niedostateczna jako wynik zaliczenia w pierwszym terminie.

1b) Studenci z więcej niż dwoma nieobecnościami nie mają prawa udziału w egzaminie zerowym. Podchodzą do zaliczenia w pierwszym terminie, tj. w sesji lutowej (2022 r.).

2) zaliczenie w warunkach przejścia na tryb on-line: pisemna praca zaliczająca na uzgodniony temat wykorzystujący problematykę poruszaną na wykładach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Prowadzący grup: Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Prowadzący grup: Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.