Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne teorie w studiach miejskich - wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-SM-1-33
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne teorie w studiach miejskich - wykład
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, Studia miejskie, stacjonarte - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Jakie znaczenie dla tego czym jest miasto i miejskość ma przeniesienie się epicentrum światowej urbanizacji z Zachodu do miast Globalnego Południa? Czy żyjemy na planecie slumsów, jak twierdzi M. Davis, a może w jednym wielkim przedmieściu, jak uważa R. Keil? Dlaczego kryzys z 2008 roku rozpoczął się od krachu na rynku nieruchomości? Wykład będzie stanowił „wycieczkę” po najważniejszych współczesnych megamiastach, od Los Angeles i Nowego Jorku, przez Bogotę, Sao Paulo, Lagos, Kiszasę, Warszawę, Tallin, Teheran, Pekin, Jakartę aż po Tokio. Każde z nich ujawnia któryś z wielu aspektów zjawiska planetarnej urbanizacji, analizowany przez takich badaczy jak M. Davis, J. Hoston, D. Harvey, F. De Boeck, Maliq Simone, N. Brenner, R. Keil, czy R. Koolhaas.

Pełny opis:

Pełny opis przedmiotu W 1950 roku na świecie były tylko dwa mega-miasta: Nowy Jork i Tokio. Dziś mamy ich kilkadziesiąt i to właśnie one: od Meksyku, po Lagos, Karaczi aż po Pekin, wyznaczają horyzont tego, czym staje się miasto i miejskość w XXI wieku. Teoria w studiach miejskich przez większość XX-wieku była silnie okcydentalna: to na bazie zachodnich miast tworzono ogólne prawidłowości. Co jeśli spojrzymy na proces urbanizacji w ogóle nie przez pryzmat Nowego Jorku czy Paryża, ale Bogoty, Kinszasy czy Jakarty? Jaka teoria miasta wyłania się, gdy odrzucimy okcydentalne okulary?

Niniejszy kurs pozwoli studentom i studentkom zapoznać się z podstawowymi cechami zjawiska nazywanego „planetarną urbanizacją”. Miasto i miejskość jakimi je znaliśmy przechodzą dziś fundamentalną redefinicję. Stoimy intelektualnie bezradni wobec owej transformacji, gdyż cały aparat pojęciowy, którym dysponujemy, został stworzony na bazie zachodniego doświadczenia historycznego. Dlatego punktem wyjścia na niniejszych zajęciach będą procesy przestrzenne zachodzące obecnie w (mega)-miastach każdego (niemal) kontynentu. Będziemy zastanawiać się jak bardzo radykalne jest obecne przewartościowanie. Czy faktycznie, jak twierdzą niektórzy, na naszych oczach dokonuje się fundamentalna transformacja niemalże każdej sfery działalności człowieka?

To właśnie megamiasta stanowią swoiste „laboratorium” w którym generowane są nowe teorie i pojęcia używane przez współczesnych badaczy i badaczki miejskie. W ramach ćwiczeń do tego wykładu studenci będą mogli zaznajomić się z nimi w bardziej szczegółowy sposób oraz je przedyskutować. Celem wykładu jest zarysowanie kontekstu, w którym owe teorie się narodziły. Ocenimy, czy projekt badawczy Rema Koolhaasa w Lagos – pierwsza poważna próba ukucia teorii na bazie niezachodniego doświadczenia urbanizacji – był porażką czy sukcesem wartym naśladowania. Będziemy szukać tego, co za Davidem Harveyem możn nazwać „spójnością przestrzenną miasta” (structured urban coherence). Jakich metod używać w badaniu aglomeracji, w których mieszka 40 milionów osób? Czy skazani jesteśmy jedynie na opisywanie fragmentów czy można pokusić się na próbę syntezy? Teorie i badania omawiane podczas wykładu pokażą, jak szukać też klucza do zrozumienia wyjątkowości poszczególnych miejsc – nawet jeśli są to wielomilionowe i ciągle zmieniające się megamiasta – oraz współczesnej, planetarnej urbanizacji.

Literatura:

A. Bayat, 1998. Street Politics: Poor People's Movements in Iran, New York: Columbia UP.

F. de Boeck, 2004. Kinshasa: Tales of the Invisible City, Leuven: Leuven UP.

T. Campanella, 2008. The Concrete Dragon. China’s Urban Revolution and What is Means for the World, New York: Princeton Architectural Press.

J. Ryan-Collins et. al, 2017. Rethinking the Economics of Land and Housing, London: Zed Books.

M. Davis, 2000. Magical Urbanism: Latinos Reinvent the US City, Londyn: Verso.

M. Desmond, 2016. Evicted: Poverty and Profit in the American City, New York: Allen Lane,

R. Koolhaas, et al., Mutations, 2000. Barcelona: Actar.

Ch. Parenti, 2011. Tropic of Chaos. Climate Change and the New Geography of Violence, New York: Nation Books.

K. Phillips-Fein, 2017. Fear City. New York’s Fiscal Crisis and the Rise of Austerity Politics, New York: Metropolitan Books.

A. Ptak, red., 2018. Amplifying Nature: The Planetary Imagination of Architecture in the Anthropocene, Warszawa: Zachęta.

J. Robinson, 2002. “Global and world cities: a view from off the map”, International Journal of Urban and Regional Research, vol. 26, pp. 531-554.

M. Simone, 2009. City Life from Jakarta to Dakar: Movements at the Crossroads, Londyn: Routledge.

B. Stone, 2014. City and the Coming Climate, Cambridge: Cambridge UP, 2014.

E. Weizman, 2012. Hollow Land. Israel’s Architecture of Occupation, London: Verso.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa składać będzie się z obecności na zajęciach (20%) oraz eseju recenzyjnego omawiającego zagadnienia z wykładu oraz lektury z ćwiczeń (80%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kacper Pobłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)