Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studenckie projekty badawcze - WGSR

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-SPB-WGSR-WW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Studenckie projekty badawcze - WGSR
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty opcjonalne WGSR
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami Citizen Science, włączenie społeczeństwa w analizę dynamicznych zjawisk społecznych. Ważną częścią projektu jest ankietowanie online, analiza wyników, a także interpretacja zjawisk społecznych przy użyciu narzędzi WebGIS.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Projekt naukowy prowadzony w podejściu Citizen Science (CS), którego celem jest społeczna ocena jakości powietrza mierzona natężeniem objawów zdrowotnych wywołanych alergenami pyłkowymi i smogiem. Projekt oparty o technologię WebGIS, którego efektem jest przestrzenny model jakości powietrza dostępny w postaci otwartej aplikacji GIS.

Pełny opis:

Projekt naukowy prowadzony jest w podejściu Citizen Science (CS), w ramach którego naukowcy, współpracując ze studentami i mieszkańcami miasta, prowadzą wspólnie badania. Studenci biorący udział w projekcie nie tylko zbierają dane, ale także mają wpływ na optymalizację budowanych narzędzi oraz otrzymują dostęp do wyników w aplikacjach online (citizens feedback).

Przedmiotem badania jest społeczna ocena jakości powietrza mierzona natężeniem objawów zdrowotnych wywołanych alergenami pyłkowymi i smogiem. Wyniki mogą okazać się pomocne dla alergików m.in. przy planowaniu ich mobilności w okresach nasilonego pylenia roślin czy natężenia smogu, w oparciu o ogólnodostępny model przestrzenny jakości powietrza miasta, który jest efektem projektu.

Praca w projekcie odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej na smartfona Survey123 for ArcGIS firmy Esri, dostępnej w ramach licencji Site. Jest to geoankieta online, która jest wypełniana podczas codziennej aktywności na świeżym powietrzu. Dane zbierane są wyłącznie w miejscach publicznych. W ramach aplikacji nie są zbierane żadne dane bezpośrednio identyfikujących użytkownika.

W trakcie trwania badań, prowadzone są warsztaty dla studentów na temat zastosowań najnowszych technologii do ankietowania online i map internetowych oraz na temat postępów i aktualizacji założeń projektu.

Badanie jest prowadzone przez WGSiR Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Collegium Medicum UJ, AGH w Krakowie oraz UP w Lublinie.

Literatura:

1. Bonney, R.; Cooper, C.B.; Dickinson, J.; Kelling, S.; Phillips, T.; Rosenberg, K. V.; Shirk, J. Citizen Science: A Developing Tool for Expanding Science Knowledge and Scientific Literacy. Bioscience 2009, 59, 977–984. DOI: 10.1525/bio.2009.59.11.9.

2. Bonney, R.; Phillips, T.B.; Ballard, H.L.; Enck, J.W. Can citizen science enhance public understanding of science? Public Underst. Sci. 2016, 25, 2–16. DOI: 10.1177/0963662515607406.

3. Castell, N.; Kobernus, M.; Liu, H.-Y.; Schneider, P.; Lahoz, W.; Berre, A.J.; Noll, J. Mobile technologies and services for environmental monitoring: The Citi-Sense-MOB approach. Urban Clim. 2015, 14, 370–382.

4. Chmielewski, S.; Samulowska, M.; Lupa, M.; Lee, D.; Zagajewski, B. Citizen science and WebGIS for outdoor advertisement visual pollution assessment. Comput. Environ. Urban Syst. 2018, 67, 97–109.

5. Dickinson, J.L.; Zuckerberg, B.; Bonter, D.N. Citizen Science as an Ecological Research Tool: Challenges and Benefits. Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 2010, 41, 149–172. DOI: 10.1146/annurev-ecolsys-102209-144636.

6. European Handbook of Crowdsourced Geographic Information; Capineri, C., Haklay, M., Huang, H., Antoniou, V., Kettunen, J., Ostermann, F., Purves, R., Eds.; Ubiquity Press: London, UK, 2016; p. 474; ISBN 9781909188792. DOI: 10.5334/bax.

7. Fritz, S.; Fonte, C.; See, L. The Role of Citizen Science in Earth Observation. Remote Sens. 2017, 9, 357. DOI: 10.3390/rs9040357.

8. Goodchild, M.F. Citizens as Voluntary Sensors: Spatial Data Infrastructure in the World of Web 2.0. Internat. J. Spatial Data Infrastruct. Res. 2007, 2, 24-32.

9. Grewling, Ł.; Frątczak, A.; Kostecki, Ł.; Nowak, M.; Szymańska, A.; Bogawski, P. Biological and Chemical Air Pollutants in an Urban Area of Central Europe: Co-exposure Assessment. Aerosol Air Qual. Res. 2019, 19, 1526–1537.

10. Haklay, M. Citizen Science and Volunteered Geographic Information: Overview and Typology of Participation. In Crowdsourcing Geographic Knowledge; Sui, D.; Elwood, S.; Goodchild, M. Eds.; Springer Netherlands: Dordrecht, 2013; pp. 105–122; ISBN 9789400745872. DOI: 10.1007/978-94-007-4587-2_7.

11. Kar, B.; Sieber, R.; Haklay, M.; Ghose, R. Public Participation GIS and Participatory GIS in the Era of GeoWeb. Cartogr. J. 2016, 53, 296–299. DOI: 10.1080/00087041.2016.1256963.

12. Kosmala, M.; Wiggins, A.; Swanson, A.; Simmons, B. Assessing data quality in citizen science. Front. Ecol. Environ. 2016, 14, 551–560. DOI: 10.1002/fee.1436.

13. Loretto V., Haklay M., Hotho A., Servedio V., Stumme G., Theunis J., Tria F. (2016). Participatory Sensing, Opinions and Collective Awareness. 10.1007/978-3-319-25658-0.

14. Lupa, M.; Samulowska, M.; Chmielewski, S.; Myszkowska, D.; Czarnobilska, E. A concept of webgis pollen allergy mapping. In Proceedings of the 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, 29 June - 5 July, 2017; SGEM, Sofia, Bulgaria; 2017; pp. 1141-1148. DOI: 10.5593/sgem2017/21/S08.145.

15. McCrory G., Veeckman C., Claeys L., 2017. Citizen Science Is in the Air – Engagement Mechanisms from Technology-Mediated Citizen Science Projects Addressing Air Pollution. Conference Paper in Lecture Notes in Computer Science, November 2017. DOI: 10.1007/978-3-319-70284-1_3.

16. Seymour, V.; Haklay, M. (Muki) Exploring Engagement Characteristics and Behaviours of Environmental Volunteers. Citiz. Sci. Theory Pract. 2017, 2.

17. Wiggins, A.; Newman, G.; Stevenson, R.D.; Crowston, K. Mechanisms for Data Quality and Validation in Citizen Science. In Proceedings of the 2011 IEEE Seventh International Conference on e-Science Workshops; Stockholm, Sweden, 5-8 Dec. 2011; IEEE, 2011; pp. 14–19. DOI: 10.1109/eScienceW.2011.27.

Efekty uczenia się:

W ramach przedmiotu studenci zdobędą wiedzę na temat ankietowania online oraz najnowszych technologii WebGIS. Studenci zyskają umiejętność budowania aplikacji mobilnych GIS na narzędziach ArcGIS do zbierania danych w terenie i prowadzenia ankiet online, a także monitorowania zbieranych danych w czasie rzeczywistym.

Dodatkowo zdobędą doświadczenie jako uczestnicy projektu prowadzonego w podejściu naukowym Citizen Science, podnoszące status wiarygodności uczestnika w kolejnych projektach CS.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z przedmiotu wynika z sumarycznej punktacji, jaką student otrzymuje za udział w projekcie. Za aktywność w zbieraniu ankiet student może otrzymać maksymalnie 90 punktów, a za aktywność w warsztatach – maksymalnie 10 punktów.

Aby przedmiot został zaliczony, należy zebrać minimalnie 40 ankiet. W przypadku braku zaliczenia przedmiotu dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach na przedłużenie terminu zebrania wymaganej liczby ankiet o maksymalnie 1 miesiąc, po ustaleniu z prowadzącym zajęcia. W przypadku niezaliczenia przedmiotu istnieje możliwość powtórzenia zajęć w kolejnym cyklu dydaktycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt badawczy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Prowadzący grup: Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt badawczy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt badawczy, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Prowadzący grup: Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt badawczy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt badawczy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt badawczy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt badawczy, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt badawczy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)