Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to research methods

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-SPP-L-D1IRME
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to research methods
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Social and Public Policy - DZIENNE I STOPNIA - 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Before taking the course, students are expected to have a foundational understanding of logic, mathematics, and text analysis at the secondary school level.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Scope: basic knowledge about methodological and methodological aspects of social research. Shaping and developing workshop skills in conducting social research. Key topics: research process in social sciences; research concept components; sociological variables and their indicators; qualitative research and selected non-survey research methods; survey research; cross-sectional studies; dynamic and pseudo-dynamic; comprehensive research and research samples; social science experiment; evaluation studies.

Pełny opis:

The course provides essential knowledge and skills required to comprehend and develop empirical research in the field of social sciences. It comprises the following major topics:

1) Understanding the foundations of social research:

Sources of knowledge.

Scientific and non-scientific inquiry.

Common fallacies in everyday reasoning and strategies for avoiding them.

The notion of truth and distinguishing between facts and opinions.

The concept of objectivity and when it is applicable.

Theory in social sciences and its significance.

2) Positivism and Antipositivism:

The two main paradigms of science.

Introduction to qualitative (small q and large Q) and quantitative approaches.

3) Research process and its stages:

Developing research questions and hypotheses.

Systematic literature review.

Research design, research objects, sampling techniques, variables, and indicators.

The measurement.

Various types of data and the techniques for handling research data.

Findings and conclusions.

4) Basic research methods:

Secondary data analysis; observation; interviews; survey; experiment; quantitative/qualitative analysis of textual data.

5) Ethics and integrity in academic research:

Authorship; quoting and referencing.

Ethical considerations surrounding the use of AI in research.

The issue of plagiarism and its consequences.

Literatura:

1) W. Lawrence Newman, Basics of Social Research: Qualitative & Quantitative Approaches. Pearson New International Edition 2014 (3rd ed) (or other editions of this book)

2) Earl Babbie, The Basics of Social Research. Wadsworth 2011 (5th ed) (or other editions of this book)

3) John W. Creswell, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. Sage 2014 (4th ed) (or other editions of this book)

Efekty uczenia się:

1) Students know methods of collecting and analyzing empirical data in social sciences (K_W02)

2) Students know ethical principles and integrity rules of social research, including the ways of quoting, referencing, and respecting authorship (K_W08)

3) Students know how to design and carry out a complex research project and how to link research questions to appropriate research methods and analytical tools (K_U01)

4) Students are able to present own innovative research project and justify the underlying choices (K_K02)

5) Students are able to cooperate on collecting the required data and assessing the relevance, effectiveness and efficiency of the social program (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

I) Lectures:

1) Active attendance at lectures is mandatory, which includes successfully completing a post-lecture micro test.

2) The maximum allowed number of absences is 2. Any absences beyond 2 must be supported by a doctor's statement (or another appropriate document).

3) There will be a final written exam for this course, with the first opportunity during the regular session and a second opportunity during the retake session.

4) Grading breakdown (on a scale of 2-5!): attendance (10%); bonus from workshop (20%); exam (70%). A minimum score of 50% on the exam is required to pass.

II) Workshops:

5) Active attendance is required for workshops, which entails being prepared by completing assigned readings. Active attendance also means responding to instructor’s questions and participating in group work.

6) The maximum allowed number of absences is 2. Any absences beyond 2 must be supported by a doctor's statement (or another appropriate document).

7) Any absences beyond 2 must be made up by scheduling a meeting during the instructor's office hours, no later than 3 weeks after the absence and within the last week of the course.

8) Grading for workshops is pass/fail. It consists of 3 in-class small tests, including a group work-based test. All small tests must be passed to pass the workshop. The deadline for completion is the final workshop class. In the event of failing any of the small tests, a retake opportunity will be provided during the first session.

9) “Good” or “very good” outcome of the tests results in a bonus (see point 4).

Praktyki zawodowe:

Not applicable.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Theiss
Prowadzący grup: Wojciech Gędek, Maria Theiss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

See: General course description.

Pełny opis:

See: General course description.

Literatura:

See: General course description.

Uwagi:

none

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)