Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Political Research

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-ANG-L-D1ITPR
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to Political Research
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne -ANG-DZIENNE I STOPNIA - 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of this course is to introduce the main terms of political science research methodology and equip students with basic knowledge and skills in research methods. This course is directly linked and builds ground that will be developed during the subsequent methodological course planned in the curriculum.

Each class is composed of a short introduction by the instructor, followed by in-class and out-of-class activities, individual and in teams. Students regularly do certain assignments at home.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of this course is to introduce the main terms of political science research methodology and equip students with basic knowledge and skills in research methods. This course is directly linked and builds ground that will be developed during the subsequent methodological course planned in the curriculum.

The course will consist of the following classes:

1. Kick-off Meeting

2. Political research in context

3. Visualizing Research

4. Foundations of empirical research

5. Asking good questions

6. What happened and why?

7. Choosing research design

8. The logic of qualitative methods

9. The logic of quantitative methods

10. Case study research

11. The comparative method

Literatura: (tylko po angielsku)

Major textbooks:

Halperin, S. & Heath, O. (2020). Political Research: Methods and Practical Skills. OUP Oxford.

Howard, C. (2017). Thinking Like a Political Scientist: A Practical Guide to Research Methods. University of Chicago Press.

The instructor will share with the students additional reading materials.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Written examination is the main method of evaluation. Additionally, in order to be qualified for the examination, students must complete all homework and meet attendance requirements specified by the instructor.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Gagatek
Prowadzący grup: Wojciech Gagatek, Aleksandra Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)