Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Master's degree seminar

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-ANG-M-D3MASE
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Master's degree seminar
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - ANG-DZIENNE II STOPNIA - 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Master Degree Seminar

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

The MA seminar, consisted of two semesters is aimed at preparing the MA thesis in English by students and is based on work with the supervisor as well as own work. The first semester is about the preliminary work. The second semester is about preparing the subsequent chapters of the thesis.

Pełny opis:

The MA seminar, consisted of two semesters is aimed at preparing the MA thesis in English by students and is based on work with the supervisor as well as own work. The first semester is about: preliminary work - preparing the title and stricture (general and detailed) of a thesis, research design, methodological and theoretical part of the thesis as well as developing the practical knowledge about the use of sources and preparing the technical side of the thesis. The second semester is about preparing the subsequent chapters of the thesis. The prepared text is a subject of discussions with a supervisor. A student follows the suggestions and corrections of the supervisor, preparing the final version of the given chapter.

Literatura:

Literature is pointed out by lecturer according to students' needs and topics of theses.

Efekty uczenia się:

Main learning effect:

The student has the thorough skills of storage, hierarchizing and processing the information as well as preparing a written thesis in English concerning the detailed issues with the use of theoretical and methodological approaches as well as diverse sources (KU11).

Metody i kryteria oceniania:

Pointed out by lecturer according to progress in creation of M.A. thesis.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Heidrich
Prowadzący grup: Marian Haliżak, Agnieszka Rothert, Joanna Starzyk-Sulejewska, Jarosław Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Heidrich
Prowadzący grup: Agnieszka Rothert, Jarosław Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)