Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium językowe B2+

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-M-D4KOJE
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium językowe B2+
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr 2 rok -przedmioty specjalizacyjne - obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia służą rozwijaniu umiejętności budowania wypowiedzi oraz lektury tekstów specjalistycznych w języku angielskim.

Skrócony opis:

Treści kształcenia umożliwiające opanowanie języka obcego na poziomie B2+ ESOKJ z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego dla zjawisk politycznych.

Pełny opis:

Na zajęciach omawiane są bieżące wydarzenia polityczne i społeczne. Studenci mogą korzystać z informacji z następujących stron:

News:

https://www.theguardian.com/international

https://www.democracynow.org/

https://www.bbc.com/news/world

Longer read:

https://bostonreview.net/

https://www.socialeurope.eu/

https://www.nature.com/

https://science.sciencemag.org/

https://www.newyorker.com/

Podcasts:

https://www.talkingpoliticspodcast.com/

https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-good-fight/id1198765424

Literatura:

F. O'Dell, M. McCarthy, English Vocabulary in Use (Advanced), Cambridge 2013.

M. Hewings, Advanced Grammar in Use, Cambridge 2013

F. O'Dell, M. McCarthy, English Idioms in Use (Advanced), Cambridge 2010.

B. Mascull, Business English in Use (Advanced), Cambridge 2009.

F. O'Dell, M. McCarthy, English Collocations in Use (Advanced), Cambridge 2010.

F. O'Dell, M. McCarthy, Academic Vocabulary in Use (Advanced), Cambridge 2016.

F. O'Dell, M. McCarthy, English Phrasal Verbs in Use (Advanced), Cambridge 2008.

Articles from “The Guardian”, “Times”, “New York Times”, “The Economist”.

Efekty uczenia się:

K_W06- zna zasady funkcjonowania systemów politycznych w ujęciu porównawczym, organizacji i instytucji politycznych oraz mechanizmów społeczno-politycznych. Rozumie literaturę anglojęzyczną we wskazanym zakresie.

K_U07- gromadzić, hierarchizować, przetwarzać i analizować dane oraz tworzyć prace pisemne i wystąpienia ustne (wraz z prowadzeniem debat) w języku polskim i w języku angielskim zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych różnych źródeł oraz specjalistycznego języka właściwego dla zjawisk politycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia ma formę egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Franciszkiewicz
Prowadzący grup: Marta Franciszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)