Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Academic Writing Advanced

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-GPIR-D1AWAD
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Academic Writing Advanced
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe -GPIR- DZIENNE 1 semestr 1 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to gradually improve academic writing skills and equip students with tools which can be used in their future academic careers, including writing dissertations. During the course, students learn how to write well-structured academic essays (2000 words) based on sources, but the writing skills are not limited to essays only and can be easily transferred to other types of academic writing. The course provides a solid basis for further and more confident practice in academic writing necessary in the university context.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The main topics include:

1. Overview of the course.

2. The process of writing and its stages.

3. Building academic vocabulary.

4. Features of academic writing. The dos and don’ts of academic writing (good and bad examples).

5. Doing research and formulating research questions.

6. Evaluating academic sources – the CRAAP test.

7. Criticality in the process of reading and writing.

8. Organisation and structure in academic writing.

9. Avoiding plagiarism: referencing styles.

10. Avoiding plagiarism: paraphrasing and summarising.

11. Avoiding plagiarism: how does the software work and what you can learn from it.

12. Respecting the word limit: being concise vs expanding on ideas.

13. Achieving better cohesion and coherence in academic texts.

14. Proofreading your own work – checklist. Peer reviews and the skill of giving feedback.

15. Expanding the range of structures (focus on chosen grammar aspects, including sentence structure).

The list of topics will be adapted after consultations with the students, taking into account their writing needs.

Literatura: (tylko po angielsku)

All materials are provided by the teacher via Google Classroom and/or in class. The materials include sample essays, academic articles and worksheets.

Additional materials

Caplan, N. (2019). Grammar Choices for Graduate and Professional Writers (2nd ed.). The University of Michigan Press.

Cottrell, S. (2011). Critical thinking skills (2nd ed.). Palgrave.

Hartley, J. (2010). Academic Writing and Publishing. Routledge.

Jegede, J., Hargreaves, C., Smith, K., Hodgson, P., Todd, M. and Waldman, J., (2020). Writing successful undergraduate dissertations in social sciences. 2nd ed.

Paterson, K., & Wedge, R. (2014). Oxford grammar for EAP. Oxford University Press.

Read, S. (2019). Academic Writing Skills for International Students (1st ed.). Bloomsbury Publishing PLC.

Roselle, L., Spray, S., & Shelton, J.T. (2019). Research and Writing in International Relations (3rd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429446733

Wallwork, A. (2013). English for Academic Research: Writing Exercises. Springer US

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

By the end of the course, students will:

- Have a better understanding of criticality and argumentation

- Be able to identify and use appropriate style and register in academic writing

- Be able to write a well-structured academic essay showing a clear position supported with evidence from sources

- Have practised ways of avoiding plagiarism (summarising, paraphrasing and referencing)

- Expanded their range of academic vocabulary and structures

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The teaching approach focuses on the students and their active participation in class (action-oriented approach). Students often work in pairs and groups. The course is partly based on the flipped classroom method where students read materials before classes. This method allows for more efficient interaction in the classroom.

Building general academic vocabulary and discipline-specific vocabulary is a significant element of the course and each student will complete an individual project which will help them expand the range of useful language for reading and writing in the academic context.

Formative assessment plays a significant role in the development of writing skills therefore, each student will receive feedback on their written work and will be asked to act upon it.

There are four components of the final grade:

1. Essay 1 – 20%

2. Essay 2 – 30%

3. Individual Academic Vocabulary Project – 25%

4. Test covering some theoretical aspects of academic writing – 25%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Nowak
Prowadzący grup: Marta Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi: (tylko po angielsku)

Classes will take place on campus while all materials will be available on Google Classroom.

Students will receive an invitation to join Google Classroom before the start of the course.

Missing more than two classes will affect the final grade. Please make sure you attend all classes.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)