Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sustainable Development

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-GPIR-D2SUDE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sustainable Development
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe -GPIR- DZIENNE 2 semestr 1 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The course aims to analyze the concept of 'sustainable development' (SD), indicate its

theoretical foundations and attempt at its critical evaluation. The aim of the course is to

present problems of SD from the perspective of both developed (e.g. aging of societies,

depletion of resources, sustainable consumption) and developing countries (the issue of

poverty eradication, demographic challenges, depletion of resources).

Pełny opis:

Origins and evolution of the concept of sustainable development (SD)

The environmental dimension of SD

Institutional view -SD in the global dimension

Implementation of the SD and measurement of progress towards the 2030 Agenda: an overview of indicators

Implementing and measuring progress in achieving the 2030 Agenda: regional variations

The economic dimension of the SD: financing the SD

Non-state actors towards the SD

Challenges and paradoxes of the SD

The economic dimension of the ZR: sustainable finance

Sustainable cities

A critical perspective on SD

Notice:

Particular topics may be discussed in more than one class;

The exact topics of the classes depend on the projects, results and status of the research conducted by the participants of the seminar, as well as the availability of possible external experts

Literatura:

Recommended literature (monographs & textbooks):

● Blewitt, J., Understanding Sustainable Development, Routledge; 3rd edition (22

Dec. 2017);

● Blyton, Paul.; Franklin, Alex. Researching sustainability: a guide to social

science methods, practice and engagement, London: Earthscan, 2011;

● Brown L., Flavin C., French H., Rich Planet, Poor Planet. State of the World

2001, W.W. Norton & Company, New York, 2001

● Edwards, Andres R.; Orr, David W., The sustainability revolution: portrait of a

paradigm shift, Gabriola Island, B.C.: New Society, 2005

● Elliott, J., An Introduction to Sustainable Development (Routledge Perspectives

on Development), Routledge; 4th edition, 2012;

● Hedenus, F., M. Persson, F. Sprei, Sustainable Development: Nuances and

Perspectives, Studentlitteratur (SW), 2018.

Documents and reports:

● A/RES/70/1 - Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable

Development;

● UN The New Urban Agenda (Habitat III) 2017; https://habitat3.org/wp-

content/uploads/NUA-English.pdf;

● Eurostat, Sustainable development in the European Union. Monitoring report on

progress towards the SDGs in an EU context,

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-01-18-656;

● Human Development Report (HDR) (subsequent editions);

● The Sustainable Development Goals Report (subsequent editions).

“Context” (Inspirational) Literature:

● Gates, Bill: How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the

Breakthroughs We Need, 2021;

● Klein, Naomi: This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate, 2015;

● Sachs, Jeffrey: The Age of Sustainable Development, Columbia University Press

2015;

● Additionally official websites of the institutions responsible for SD (UNDP,

UNCTAD, OECD, WB, IMF, DSA, GDI).

Efekty uczenia się:

Upon completion of the course, the student:

-knows and understands the terminology of sustainable development; to an advanced degree, theoretical explanations of the processes relating to sustainable development taking place in international relations and methods and techniques of studying sustainable development in the perspective of international relations (K_W03);

- knows and understands the threats and challenges regarding the implementation of sustainable development for contemporary international relations and international security. (K_W04)

- is able to apply a variety of techniques, including information and communication techniques to pose advanced research problems, questions and hypotheses relating to sustainable development; seek innovative solutions to posed research problems in the field of sustainable development (K_U01)

- is able to form teams to solve advanced research problems related to sustainable development; plan and organize the work of such a team and cooperate actively with others (K_U03)

- is ready to prepare research and practical social projects related to the field of sustainable development in terms of international relations and effectively cooperating with other people, including obtaining knowledge from experts in the field of sustainable development (K_K01)

- is ready to take an active attitude towards the modern world, including local communities in the area of sustainable development. (K_K02)

- is ready to correctly identify and settle dilemmas related to taking action on the implementation of the concept of sustainable development (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

The grade is the result of the evaluation of the assignments given during the class and engagement in the course.

You should expect:

1 project (weight 0.4);

1 case study presentation ( weight 0.4)

At least one activity is based on the team work collaboration.

At least one task requires inclass oral activity.

Active participation (weight 0.2)

Required passing threshold of 55%

Attendance on at least 60% classes - preliminary condition of assessment.2 unjustified absences accepted.

The scale of grading:

55 % and more : 3 (passing/satisfactory)

65 % and more: 3+

75 %and more: 4 (good)

85 % and more: 4+

91 % and more: 5 (very good)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Jędrzejowska, Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz
Prowadzący grup: Karina Jędrzejowska, Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz
Strona przedmiotu: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=15708
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)