Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Financial Markets

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-GPIR-D4IFMA
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: International Financial Markets
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe -GPIR- DZIENNE 4 semestr 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course aims at providing a thorough review and critical assessment of developments in international financial markets, including the ongoing changes in the international financial system, and impact of the subprime crisis of 2007-2009 and Covid-19 pandemics.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Outline of seminars (subject to changes):

 Introduction to financial system and markets;

 International financial system;

 Anglo-Saxon vs. continental financial system;

 Classification of financial markets;

 Money market;

 Capital market;

 Foreign Exchange market;

 Derivatives;

 Political economy of financial crisis 2008+;

 Challenges of digital economy.

 Sustainable and green financial markets.

Literatura: (tylko po angielsku)

 Mishkin, F.S., The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Tenth Edition, Pearson 2012 (or later);

 Mishkin, F.S. & Eakins, S.G., Financial Markets & Institutions, Seventh Edition, Pearson 2012 (or later);

 Ferguson, N., The Ascent of Money: A Financial History of the World, Penguin 2012.

 Kindleberger, Ch.P. & Aliber, R.Z., Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises, Palgrave Macmillan 2011.

 Additional readings (journal papers, statistical data…) provided on a weekly basis.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

On completion of the unit students should be able to:

 Name the economic role of different segments of financial market;

 Understand the process of financial integration;

 Understand the role of international financial institutions in financial stability;

 Search, access and examine the main sources of data relevant to financial markets.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

1. Presentation: 20-minute presentation on the selected topic (list of topics included in the syllabus) – 40% of the final grade (40 points);

2. E-learning platform tasks – 40% of the final grade (2 x 20 points);

3. Coursework: active participation in seminars – 20% of the final grade (20 points).

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

NA

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Jędrzejowska
Prowadzący grup: Karina Jędrzejowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)