Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowa ochrona środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-L-D6MOSR
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowa ochrona środowiska
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Regulska-Ingielewicz
Prowadzący grup: Barbara Regulska-Ingielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

1.Historia i znaczenie międzynarodowej ochrony środowiska

2.Teorie stosunków międzynarodowych a ochrona środowiska

3. Państwa a międzynarodowa ochrona środowiska

4.Organizacje międzynarodowe i ochrona środowiska

5.Reżimy ochrony środowiska

6.Prawo międzynarodowe a międzynarodowa ochrona środowiska

7.Ekonomia polityczna, handel i międzynarodowa ochrona środowiska

8.Globalne południe a ochrona środowiska

9. Bezpieczeństwo międzynarodowe a ochrona środowiska

10. Polityka energetyczna

11. Konsumpcja a zrównoważony rozwój

12. Global Commons

13. Zmiany klimatu

14. Bioróżnorodność i ochrona przyrody

Literatura:

Handbook of Global Enviromental Politics – Paul Harris

Handbook of Global Enviromental Politics – Peter Dauvernge

Handbook of Global Climate and Enviroment Policy – Robert Faulkner

Inne artykuły i materiały przesłane przez wykładowcę

Uwagi:

Prezentacja – 25 punktów

Dyskusja do prezentacji (innej grupy) – 15 punktów

Esej zaliczeniowy na 2000 słów – 40 punktów

Aktywne uczestniczenie w zajęciach – 20 punktów (max, do 3 punktów na zajęciach, obecność się nie liczy)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)