Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studies on State and Politics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-EPE-L-D1SSAP
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Studies on State and Politics
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

K_W01 (knows, knows, understands in an extended scope the basic theories explaining international relations between states and

processes of international integration with particular emphasis on European integration)

K_W03 (knows, knows, understands the basic and diverse methods, tools and techniques of acquisition and processing

data on the European Union and in the field of social and economic sciences)

K_W06 (podstawowe etapy i wymiary rozwoju europejskiej myśli filozoficznej, w tym nurtów myślenia o państwie, władzy i strukturach społecznych)

K_U01 (is able to observe and interpret various social phenomena taking place in Europe and the EU of the European Union and analyze the links between cultural, political, economic, legal in the internal and external dimension

K_U02 (is able to use diverse theoretical knowledge and research methods of social sciences to obtain and interpret data on the European Union and European countries)

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The basis for passing the course will be having no more than 2 absences or passing ALL absences during office hours.

During the semester, each student must prepare a presentation on a given topic. The presentation gives additional points added to the colloquium result.

The basis for issuing the final grade is the result of the colloquium (taking into account additional points for the presentation during the semester).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Szczepański
Prowadzący grup: Jarosław Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The student will gain knowledge of the mechanisms of law and politics in the process of states shaping. He/she will know basic terminology in English in legal sciences and political science The student will know the basic concepts of the evolution of the state and the relationship of state-international organizations. He/she will know constitutional norms and sources of these norms.

Assessment methods: evaluation of active participation in the course, a research project and a written exam (open questions)

Assessment criteria: students will have to give evidences (by discussing the topics of each class, expressing opinions, presenting and critically evaluating chosen aspects of functioning of states and politics, finally by obtaining a high score in the test and the exam) of good knowledge of the course topics, students will also have to be able to express their critical opinion on the topics pointed out by the lecturer.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course includes the following topics and issues:

1. Kick-off meeting

2. What is Politics (Polity-Policy-Politics)?

3. Political ideas and ideologies

4. What is the State?

5. Politics, Society and Identity

6. Political Culture

7. Representation and Elections

8. Parties and Party Systems

9. Political Systems

10. The Law and Constitution

11. The Judiciary and Judicial Activism

12. Political Science as a discipline

13. The most important problems of modern politics and political science

14. Summary

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic handbook:

- Haywood A., Politics, The Palgrave Macmillan, 2013 (4th Edition)

Supplementary handbooks and literature:

• Heywood A., Political Theory An Introduction, Palgrave 2004

• Shorten A., Contemporary Political Theory, Palgrave 2016

• Ball A., Peters G., Modern politics and Government, Palgrave Macmillan 2005

• Goodin R. (ed.), The Oxford Handbook of Political Science, Oxford 2011

• Fukuyama Francis (2004), State-Building: Governance and World Order in the 21st Century

• Riemer N., Simon D., Romance J., The Challenge of Politics An introduction to political science, Singapore 2015

• von Bogdandy Armin, Häuβler Stefan, Hanschmann Felix, Utz Raphael, State-Building, Nation-Building, and Constitutional Politics in Post-Conflict Situations: Conceptual Clarifications and an Appraisal of Different Approaches, Max Planck Yearbook of United Nations Law Online 9/1/2005, DOI: https://doi.org/10.1163/187574105X00138

• Alesina, Alberto, Reich Bryony (2015), Nation-building, Working paper, Department of Economics, Harvard University, available at: http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:28652213, accessed 12 September 2019

• Mylonas Harris (2017),“Nation-building, [in:] Patrick James (ed.), Oxford Bibliographies in International Relations, New York: Oxford University Press

• Bellamy Richard (1993), Theories and concepts of politics An introduction, Manchester and New York

• Almond G., Comparative Politics: A Theoretical Framework, Harpercollins College Div. 1993

• Inglehart Ronald, Welzel C. (2010), Changing Mass Priorities: The Link between Modernization and Democracy, Perspectives on Politics, 8(2) 2010, pp. 551-567

• Cunningham F., Theories of Democracy A critical introduction, Routledge, London and New York 2002

• Levitsky Steven, Ziblatt Daniel (2018), How Democracies die, New York

• Rothert Agnieszka (2016)., Power of Imagination, Peter Lang Verlag

• Hofstede Geert (2011), Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context, Online Readings in Psychology and Culture, 2(1), available at: http://dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1014, accessed 13 September 2019

• Heathershaw, J; Lambach, D (2008). "Introduction: Post-Conflict Spaces and Approaches to Statebuilding". Journal of Intervention and Statebuilding. 2 (3): 269–289. doi:10.1080/17502970802436296. hdl:10036/58174

Uwagi: (tylko po angielsku)

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)