Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Common Agricultural Policy (CAP) and fisheries

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-EPE-L-D4CAPF Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Common Agricultural Policy (CAP) and fisheries
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas kursu zostanie omówiona historia, instrumenty, reformy i przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Szczególna uwaga zostanie poświęcona ekonomicznym i politycznym skutkom tych polityk. Podczas zajęć wykorzystane zostanie podejście oparte na ekonomii politycznej polityki rolnej i żywnościowej.

Pełny opis:

1. Historia wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa

2. Sektor rolny i rybołówstwa w Unii Europejskiej - podstawowe dane

3. Ekonomia polityczna polityki rolnej i żywnościowej

4. Współczesna wspólna polityka rolna - pierwszy filar

5. Współczesna wspólna polityka rolna - polityka rozwoju obszarów wiejskich

6. Współczesna polityka rybołówstwa

7. Wspólna polityka rolna i wspólna polityka rybołówstwa w kontekście międzynarodowym

8. Przyszłość wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa

Literatura:

Literatura:

Baldwin, R., and C. Wyplosz (2015). The Economics of the European Integration. London: McGraw-Hill Higher Education (5th edition)

El-Agraa, A. (2013). The European Union. Economics and Policies. Cambridge: Cambridge University Press (9th edition)

Wallace, H., Pollack, M.A. and A. R. Young (2015): Policy-Making in the European Union. Oxford University Press, Oxford. 7th edition.

Swinnen, J. (2018). The Political Economy of Agricultural and Food Policies. New York: Palgrave Macmillan

Wybrane artykuły i inne materiały dostęne on-line

Efekty uczenia się:

Student poznaje instrumenty, założenia i reformy realizowane w ramach WPR (Wspólnej Polityki Rolnej) od początku lat sześćdziesiątych do początku XXI wieku. Student dowiaduje się, jak wyjaśnić ekonomiczne i polityczne przyczyny powstania WPR na początku lat 60. XX wieku i późniejszych reform; uczy się wyjaśniać ekonomiczne skutki funkcjonowania współczesnej WPR dla konsumentów, producentów, budżetu UE i poszczególnych krajów. Student potrafi krytycznie analizować przyczyny i koszty nieefektywności ekonomicznej WPR oraz trudności w reformowaniu WPR. Student uczy się krytycznej oceny skutków ekonomicznych funkcjonowania współczesnej WPR dla różnych interesariuszy.

K_W05, K_W8, K_W11, K_U05,K_U10,K_K04, K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Kurs będzie się składał z wykładów wprowadzających, seminariów z prezentacjami studentów oraz pracy semestralnej. Oceny będą ustalane na podstawie prezentacji i aktywności studentów (40% oceny końcowej) i pracy semestralnej (60% oceny końcowej).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Milczarek-Andrzejewska
Prowadzący grup: Dominika Milczarek-Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.