Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Common market in capital and in services: FDIs and capital flows

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-EPE-L-D5CMCS
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Common market in capital and in services: FDIs and capital flows
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Wesołowski
Prowadzący grup: Grzegorz Wesołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course presents principles of capital flow liberalization in the EU. In particular, its aim is to give the economic perspective of common market in capital flows and in services. It provides a rich theoretical background for understanding the role of capital flows for economic growth and financial stability in the recipient countries as well as it discusses the empirical evidence in the EU case. In particular, the euro area crisis is critically analyzed within various frameworks.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The detailed content of the course:

1. Economic growth, capital and capital flows: general conceptual frameworks, EU application

2. Classification of capital flows

3. Foreign direct investments

4. Trade in services

5. Financial system and integration; Portfolio and banking flows

6. Modern banking system in Europe; core-periphery capital flows

7. The financial crash and systemic risk with application to Europe

8. Solvency vs liquidity and Greek sovereign debt crisis

9. Private and public debt interactions

10. The flight to safety – capital flows during the euro area crisis

11. Whatever it takes – the role of monetary policy in solving the euro area crisis

Literatura: (tylko po angielsku)

Routledge Handbook of the Economics of European Integration, ed. by H. Badinger and V. Nitsch

The economics of European Integration, R. Baldwin and C. Wyplosz, 3rd edition

The economics of European Integration. Theory, practice, policy, W. Molle, 5th edition

A Crash Course on the Euro Crisis, M.K. Brunnermeier and R. Reis, working Paper and slides

Capital flows and crises, B. Eichengreen

Core textbook, available online

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)