Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diploma Seminar

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-EPE-L-D6SEMA
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Diploma Seminar
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Methodological preparation of the Bachelor Thesis. Student learns in depth the selected methods, analysis and description tools adequate for fields of science and scientific disciplines appropriate for the field of study. He/she knows techniques for acquiring, processing and analyzing data used in research process. He/she learns basic concepts and principles in the field of property protection intellectual property and copyright law, as well as he/she is able to use the methods and research tools used in a research process appropriate for the scope of education. He/she learns to search, select, develop and analyze data and information used in the research process.

Efekty uczenia się:

After completing the seminar, the student:

KNOWLEDGE:

- knows the basic scientific paradigms used in European studies K_W01

- knows the issues and the state of knowledge in the field of selected specific issues related to the field of study K_W02,

- knows the technical and methodological principles of writing scientific dissertations K_W03,

- understands the need for reliable documentation of scientific statements (footnotes, bibliography) K_W03

- knows the basic ethical principles applicable in research work K_W03,

SKILLS:

- can apply the methodology of conducting research in the field of European studies K_U02

- is able to organize a workshop and plan the stages of work K_U04,

- can collect, select and analyze source materials K_U04,

- can edit the text of the diploma thesis and edit it carefully K_U04,

- is able to independently develop and conduct a study K_U04,

- can present the results of the research and formulate conclusions, including application and prognostic ones, regarding the need to take

specific actions in the future by political decision-makers in order to solve the research problems analyzed in the diploma thesis K_U03,

- can work under the supervision of a scientific supervisor K_U11,

- appreciates the value of independent research and scientific work K_U11,

- can identify their own mistakes and accept constructive criticism K_U11,

SOCIAL COMPETENCES:

- defines priorities related to the implementation of the undertaken research task and consistently strives to implement it K_K01

Metody i kryteria oceniania:

The condition for obtaining credits for the seminar is:

- for the first semester: preparation of the outline of the bachelor's thesis and completion of one chapter of the bachelor's thesis.

- for the second semester: submission of a full bachelor's thesis.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Nadolska
Prowadzący grup: Gabriela Grotkowska, Jan Hagemejer, Renata Mieńkowska-Norkiene, Adam Szymański, Vadym Zheltovskyy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)