Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klinika mediacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1I052
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Klinika mediacji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Inne przedmioty dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Literatura:

Mediacja, Teoria i praktyka pod redakcją E. Gmurzyńskiej i Rafała Morka, Wolters Kluwer, Warszawa 2018

Moore Ch., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, Warszawa 2009

oraz dodatkowe materiały przekazywane przez prowadzących w toku zajęć

Efekty uczenia się:

1. Zna podstawowe pojęcia z zakresu mediacji i zaawansowane techniki rozwiązywania sporów.

2. Rozumie specyfikę poszczególnych typów sporów i konfliktów.

3. Wie jakie sprawy mogę być poddane mediacji

5,. Zna przepisy prawne mające zastosowanie w różnych rodzajach mediacji

4. Umie przygotować się do mediacji.

5. Zna podstawowe narzędzia pracy mediatora

6. Wie jaki jest przebieg mediacji

7. Wie jaka jest rola poszczególnych uczestników mediacji

8. Potrafi przeprowadzić sesję mediacyjną.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach

Praca pisemna w trakcie semestru

Ocena pracy studenta przez tutora ( 30%)

Zaliczenie pisemne na koniec semestru

Praktyki zawodowe:

Możliwość odbycia praktyk w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW w czasie trwania zajęć lub pod zakończeniu kliniki mediacji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gmurzyńska
Prowadzący grup: Ewa Gmurzyńska, Rafał Morek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gmurzyńska
Prowadzący grup: Ewa Gmurzyńska, Rafał Morek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)