Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The nature of legal entities

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1I057
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: The nature of legal entities
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://t.ly/3OCs
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia będą odbywać się co do zasady po polsku - chyba, że zapiszą się osoby po polsku nie mówiące. Znajomość języka angielskiego na komunikatywnym poziomie będzie jednak niezbędna: literatura jest w większości tylko po angielsku + zaproszeni goście będą często wyłącznie anglojęzyczni.

Na zajęciach przyda się podstawowa wiedza z zakresu prawa cywilnego oraz filozofii prawa ale nie jest to wymagane.

Pełny opis:

W ostatnich latach systemy prawne różnych krajów zaczęły nadawać status osoby prawnej nowym typom podmiotom: zwierzętom (np. w Haryana w Indiach) czy elementom środowiska naturalnego, (słynne przykłady to m.in. rzeka Whanganui i góra Taranaki w Nowej Zelandii). W Unii Europejskiej trwa cały czas debata na temat statusu prawnego tzw. „osób elektronicznych”, dot. sztucznej inteligencji czy tzw. agentów programowych. Szczególny charakter tego typu podmiotów stanowi wyzwanie dla teorii dot. osobowości prawnej, które dominują w zachodnich systemach prawnych.

Teorie te stoją zwykle na stanowisku, że osobowość prawna powinna przysługiwać podmiotom zdolnym do posiadania praw i ponoszenie obowiązków. Podczas tego seminarium postaramy się krytycznie ocenić ten ortodoksyjny pogląd na naturę osobowości prawnej – analizując prawodawstwo wybranych krajów (Nowa Zelandia, Indie, Ekwador, Boliwia, USA, Polska).

Literatura:

• Kurki, AJV. (2019). A Theory of Legal Personhood, Oxford University Press.

• French, P. A. (1979). The corporation as a moral person. American Philosophical Quarterly, 16, 3, pp. 207-215.

• List, C., Pettit, P. (2011). Group agency: The possibility, design, and status of corporate agents. Oxford University Press.

• Longchamps de Berrier, R. (1911). Studya nad istotą osoby prawniczej. Przegląd prawa i administracyi.

• Naffine, N. (2009). Law’s Meaning of Life. Philosophy, Religion, Darwin and the Legal Person. Hart Publishing.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda:

Zajęcia będą miały postać seminarium; w ich trakcie będzie omawiać wybrane orzeczenia sądów, przepisy prawne oraz wybrane teksty dot. osobowości prawnej. Dodatkowo, w trakcie zajęć omówione zostaną zostaną współczesne teksty dotyczące ontologii "bytów prawnych".

Na wybranych spotkaniach wystąpią goście (w tym zagraniczni) zajmujący się zbliżonymi zagadnieniami; wybrane spotkania mogą odbywać się wtedy on-line poprzez google classroom.

Ocena:

Na podstawie eseju/prezentacji/aktywnego udziału w kursie.

Można pominąć maksymalnie 2 seminaria

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Banaś
Prowadzący grup: Paweł Banaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Banaś
Prowadzący grup: Paweł Banaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Banaś
Prowadzący grup: Paweł Banaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Banaś
Prowadzący grup: Paweł Banaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)