Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prywatne prawo medyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W088N
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prywatne prawo medyczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://cpm.wpia.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Kompleksowe przedstawienie podstawowych zagadnień prywatnego prawa medycznego w świetle orzecznictwa.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

SYLABUS

1. Zakres prywatnego prawa medycznego – pojęcie i elementy stosunku prawa medycznego

2. Źródła i zasady prawa medycznego

3. Przedmiot stosunku prawa medycznego – świadczenie zdrowotne i ich rodzaje

4. Zgoda na świadczenie zdrowotne

5. Oświadczenie na wypadek utraty zdolności do wyrażenia zgody oraz pełnomocnictwo medyczne

6. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych

7. Umowa o leczenie

8. Prawa pacjenta oraz podmiotów leczniczych

9. Zasady i przesłanki odpowiedzialności cywilnej w sprawach medycznych

10. Błąd w sztuce lekarskiej a standardy medyczne

11. Szkoda na osobie i szkoda na mieniu w sprawach medycznych

12. Wrongful life

13. Odpowiedzialność za naruszenia praw pacjenta

14. Odpowiedzialność za leki i wyroby medyczne (produkt niebezpieczny)

15. Dowodzenie w procesach medycznych.

Pełny opis:

SYLABUS

1. Zakres prywatnego prawa medycznego – pojęcie i elementy stosunku prawa medycznego

2. Źródła i zasady prawa medycznego

3. Przedmiot stosunku prawa medycznego – świadczenie zdrowotne i ich rodzaje

4. Zgoda na świadczenie zdrowotne

5. Oświadczenie na wypadek utraty zdolności do wyrażenia zgody oraz pełnomocnictwo medyczne

6. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych

7. Umowa o leczenie

8. Prawa pacjenta oraz podmiotów leczniczych

9. Zasady i przesłanki odpowiedzialności cywilnej w sprawach medycznych

10. Błąd w sztuce lekarskiej a standardy medyczne

11. Szkoda na osobie i szkoda na mieniu w sprawach medycznych

12. Wrongful life

13. Odpowiedzialność za naruszenia praw pacjenta

14. Odpowiedzialność za leki i wyroby medyczne (produkt niebezpieczny)

15. Dowodzenie w procesach medycznych.

Literatura:

1. SYSTEM PRAWA MEDYCZNEGO, C.H.Beck, M. Safjan, L. Bosek (red.), t. 1-6, w tym:

TOM 1 - INSTYTUCJE PRAWA MEDYCZNEGO, 2017, red. M. Safjan, L. Bosek, ss. 1088,

TOM 2. SZCZEGÓLNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, 2018, L. Bosek, A. Wnukiewicz-Kozłowska (red.), ss. 1076,

TOM 3. ORGANIZACJA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA, 2020, redakcja D. Bach-Golecka, R. Stankiewicz (red.), ss. 1350,

TOM 4. PRAWO FARMACEUTYCZNE, 2019, J. Haberko (red.), ss. 1062,

TOM 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRYWATNOPRAWNA, 2021, E. Bagińska (red.), ss. 1092,

TOM 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, 2021, A. BARCZAK-OPLUSTIL, T. SROKA (red.).

Efekty uczenia się:

Pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu objętego wykładem.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Bosek, Beata Janiszewska, Maciej Kaliński
Prowadzący grup: Leszek Bosek, Beata Janiszewska, Maciej Kaliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)