Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prywatne prawo medyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W088S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prywatne prawo medyczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://cpm.wpia.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kompleksowa analiza cywilnoprawnych aspektów prawa medycznego.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Zakres prywatnego prawa medycznego a pojęcie i elementy stosunku prawa medycznego

2. Źródła prywatnego prawa medycznego

3. Świadczenie zdrowotne

4. Zgoda na świadczenie zdrowotne

5. Obowiązki informacyjne

6. Oświadczenia pro futuro oraz pełnomocnictwo medyczne

7. Umowa o leczenie na tle prawnoporównawczym

8. Umowy w publicznym systemie ochrony zdrowia

9. Prawa i obowiązki pacjenta oraz podmiotów leczniczych

10. Podstawy i przesłanki odpowiedzialności cywilnej w sprawach medycznych

11. Błąd w leczeniu

12. Szkoda na osobie a krzywda

13. Związek przyczynowy

14. Dowodzenie w procesach medycznych

15. Wrongful life

16. Odpowiedzialność za produkt leczniczy i wyroby medyczne

Pełny opis:

1. Zakres prywatnego prawa medycznego a pojęcie i elementy stosunku prawa medycznego

2. Źródła prywatnego prawa medycznego

3. Świadczenie zdrowotne

4. Zgoda na świadczenie zdrowotne

5. Obowiązki informacyjne

6. Oświadczenia pro futuro oraz pełnomocnictwo medyczne

7. Umowa o leczenie na tle prawnoporównawczym

8. Umowy w publicznym systemie ochrony zdrowia

9. Prawa i obowiązki pacjenta oraz podmiotów leczniczych

10. Podstawy i przesłanki odpowiedzialności cywilnej w sprawach medycznych

11. Błąd w leczeniu

12. Szkoda na osobie a krzywda

13. Związek przyczynowy

14. Dowodzenie w procesach medycznych

15. Wrongful life

16. Odpowiedzialność za produkt leczniczy i wyroby medyczne

Literatura:

L. Bosek, M. Safjan (red.), System Prawa Medycznego, t. 1, Instytucje prawa medycznego, Warszawa 2018;

L. Bosek, A. Wnukiewicz-Kozłowska (red.), System Prawa Medycznego, t. 2, Szczególne świadczenia zdrowotne, Warszawa 2018;

L. Bosek (red.), Medical Law, Warszawa 2019;

L. Bosek (red.), Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2020;

B. Janiszewska, Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsystemowe, Warszawa 2013;

M. Kaliński, Szkoda na osobie, Warszawa 2021;

R. Kubiak, Prawo medyczne, Warszawa 2016;

M. Safjan (red.), Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami, Warszawa 2011;

M. Safjan, Prawo i medycyna, Warszawa 1998;

E. Zielińska, Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

Zdolność analizowania i rozstrzygania spraw medycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny oraz ocena aktywności na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Bosek, Beata Janiszewska, Maciej Kaliński
Prowadzący grup: Leszek Bosek, Beata Janiszewska, Maciej Kaliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)