Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planowanie strategiczne w administracji publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-4P010
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie strategiczne w administracji publicznej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty podstawowe dla studiów administracyjnych II stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia skupiają się na omówieniu założeń planowania strategicznego i zarządzania przez cele w administracji publicznej.

Pełny opis:

Podczas zajęć omawiane są m.in następujące tematy:

1. Planowanie strategiczne - założenia teoretyczne i praktyka

2. Planowanie strategiczne a kontrola zarządcza, zarządzanie publiczne, zarządzanie przez cele, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie zasobami ludzkimi

3. Planowanie strategiczne na poziomie rządu

4. Planowanie strategiczne na poziomie samorządu

5. PS w Komisji Europejskiej

6. PS w Kancelarii Prezydenta

7. PS w ministerstwach i urzędach centralnych

8. PS w służbach mundurowych

9. PS w ZUS

10. PS w finansach publicznych

11. PS w kulturze

12. PS w sporcie

Literatura:

A. Mituś, "Cel w administracji publicznej i prawie administracyjnym", 2019

Z. Władek, "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej". Zarys wykładu, 2018

T. Rostkowski, "Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej", 2020

T. Markowski, M. Turała, "Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego", 2015

W. Dziemianowicz, K. Szmigiel-Rawska, P. Nowicka A. Dąbrowska "Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej", 2012

Efekty uczenia się:

Rozumienie procesów planowania strategicznego w administracji publicznej oraz umiejętność praktycznego zastosowania instrumentów planowania strategicznego.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę w postaci testu pisemnego. Alternatywną formą jest zaliczenie przez przygotowanie prezentacji na wybrany temat, uzgodniony z prowadzącym zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowanka Jakubek-Lalik
Prowadzący grup: Bartosz Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)