Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-7A22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami i koncepcjami międzynarodowych regulacji dotyczących sprawozdawczości finansowej oraz przygotowanie do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie:

- przedstawienie zasad sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF;

- przedstawienie podstawowych zasad ujmowania operacji gospodarczych dotyczących wdrożenia MSSF po raz pierwszy;

- przedstawienie zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego według MSSF

- zaprezentowanie wartości informacyjnych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF .

Efekty uczenia się:

Po zajęciach z przedmiotu: „Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej” student powinien znać podstawowe zasady prezentacji w sprawozdaniach finansowych skutków operacji gospodarczych dotyczących wdrożenia po raz pierwszy MSSF, zmiany polityki rachunkowości,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24"

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Tłaczała
Prowadzący grup: Agnieszka Tłaczała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)