Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Forensics in Humanitarian Action - Simulation exercise

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-9HA-19
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Forensics in Humanitarian Action - Simulation exercise
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Humanitarian Action
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course is designed for the students of the Masters programme in Humanitarian Action. It consists of seven intensive modules covering 30 teaching hours and provides students with the theoretical framework and practical, hands-on knowledge of the forensic and investigative sciences that can be applied in a diverse range of scenarios regularly experienced in the field work of humanitarian agencies, aid institutions and NGOs.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Week 1 - Introduce to forensic science part 1

Date: 10 Oct. 2018r

This module will offer the students an exhaustive knowledge on several forensic disciplines used for the purpose of human identification like:

- tactical side of forensic and investigative work,

- crime scene processing,

- criminal analysis.

Week 2 - Introduce to forensic science part 2

Date: 17 Oct. 2018r

This module will offer the students an exhaustive knowledge on several forensic disciplines used for the purpose of human identification like:

- anthropology,

- archaeology,

- forensic documentation holding an evidential value,

- intelligence gathering

- forensic dentistry,

- basics of forensic medicine,

Week 3 - Introduce to forensic science part 3

Date: 24 Oct. 2018r

This module will offer the students an exhaustive knowledge on several forensic disciplines used for the purpose of human identification like:

- a wide range of biometric identification techniques,

- forensic documents analysis,

- forensic linguistics,

- fingerprinting analysis,

- footmark impression analysis,

Week 4 - Practical exercises - mock crime scene

Date: 27 Oct. 2018r

This practical module will focus on the application of forensic identification techniques to crime scenes that humanitarian action workers may experience in the course of their career. The mock scene will combine all of the previously learned methods for the purpose of genocide investigations (forensic archaeology, exhumation techniques, anthropological identification, DNA sampling) together with the skilful documentation collected in such way that it could later be used in the court of law.

Obligatory: Making PowerPoint presentation that will show results of examinations of mock scene, based on gathered material - deadline 7 Nov. 2018r.

Week 5 Forensic psychology - interrogation and interview part I

Date: 31 Oct. 2018r

This module will cover topics related to forensic psychology, such as the issues of:

- techniques and tactics of interrogation,

- examination and interviewing (in theory and practice)

Week 6 Forensic psychology - interrogation and interview part II

Date: 7 Nov. 2018r

This module will cover topics related to forensic psychology, such as the issues of:

- the validity and reliability of witness’ statements,

- hard cases of examination and interviewing (in theory and practice)

- recapitulation for simulation exersice

Week 7 - Practical exercises - simulated border-checkpoint

Date: 10 Nov. 2018r

This module will deal with the issues of human identification in the simulated border-checkpoint, where all types of techniques and tactical approaches will need to be applied (interviewing, interrogating, fingerprinting, use of biometric technologies, documents’ analysis) quickly and efficiently. Such exercise will allow students to see what are the challenges and problems associated with this types of situations and what kinds of methods may be used to proficiently perform such duties, even in the most demanding situations.

Literatura: (tylko po angielsku)

Will be send to students via email

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Course will provide students with the thorough theoretical knowledge and practical skills in forensic and investigative sciences, enabling them to utilize such experience in their future careers in humanitarian action.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Practical exercises - 80%

Presentation about forensic findings - 20%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stanisław Rabczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)