Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Legal Dimensions of Humanitarian Action

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-9HA-2
Kod Erasmus / ISCED: 10.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Legal Dimensions of Humanitarian Action
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Humanitarian Action
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The overall objective of the module is to introduce the students to key legal instruments, principles and underlying concepts of International Law relating to humanitarian action and to enable them to apply this knowledge to practical cases.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Classes 1 - 3

General outline of Public International Law

The notion of PIL

Special features of PIL

Relations between PIL and domestic law

Class 4

Sources of Public International Law I:

Special features of norms of PIL

Introduction to the notion of sources of PIL

Introduction to the law of international treaties

The Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969

Class 5

Sources of Public International Law II

International treaties - continued

International custom

Class 6

Sources of Public International Law III

a) Law of international organisations

b) “Soft law”

Class 7

Subjects of Public International Law

a) Introduction to subjects of PIL

b) States as subjects of PIL

c) General introduction to legal personality of:

(i) International organisations

(ii) Other entities (including International Committee of the Red Cross)

(iii) Individuals

Class 8

The System of the United Nations

Goals of the UN

Structure of the UN

The UN Family

Class 9

Law of regional organisations

The European Union

The Organization of American States

The African Union

Other organisations

Class 10

International Human Rights Law

a) History and development of International Human Rights Law

b) Categories of rights

c) Derogations from Human Rights Law

d) Human Rights Law in the context of natural disasters

Class 11

International Human Rights Law: implementation mechanisms I

Universal Procedures based on treaties

a) Regular procedures

b) Special Procedures,

c) Universal Periodic Review

Class 12

International Human Rights Law: implementation mechanisms II

Regional Human Rights Systems

a) The European System

b) The Inter-American System

c) The African System

Classes 13 - 15

Introduction to International Humanitarian Law (IHL):

Classification of conflicts

Notion of protected persons

Classes 16 - 17

International Humanitarian Law (IHL):

a) Protection of civilians in the enemy hands

b) Protection of civilians against the effects of hostilities – interpretation of principles of:

(i) distinction

(ii) proportionality

(iii) precaution

Classes 18- 19

International Humanitarian Law (IHL):

a) Humanitarian access and assistance

b) Protection of humanitarian workers

Classes 20 - 21

Workshop on fact-finding during armed conflicts

Class 22

International Framework for Refugee Protection

a) The notions of “asylum” ,“refugee” and “internally displaced person”

b) Convention Relating to the Status of Refugees of 1951

c) The principle of “non-refoulement”

d) Rights of refugees

e) Protection of refugees under other human rights treaties

Classes 23 – 24

The use of force in International Law

Ius contra bellum – the illegality of the use of force, particularly of aggression; difficulties with defining aggression

Ius ad bellum – the legality of the use of force:

(i) the right to self-defence

(ii) collective security

(iii) intervention based on the Responsibility to Protect (R2P) concept

(iv) special case : NIACs

Class 25

Dispute settlement under Public International Law

a) Diplomatic methods of dispute resolution

(i) negotiations

(ii) good offices

(iii) mediation

(iv) fact-finding and conciliation

b) International courts and tribunals with a special focus on the International Court of Justice

Class 26

International Criminal Law

International Crimes

Principles of individual criminal responsibility

Prosecution of International Crimes (domestic prosecution of international crimes and the international criminal justice system)

International Criminal Court

Class 27

International Disaster Response Law

The notion of “disaster”

Sources of law

Protection of personnel

Class 28

Exam

Class 29

Joint assessment of the exam; concluding remarks

Literatura:

J. Crawford, Brownlie's Principles of Public International Law, Oxford University Press, 2012

M. Dixon, International Law, 7th Edition, Oxford University Press, 2014, Chapters 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12.

H. J. Heintze, A. Zwitter [eds.], International Law and Humanitarian Assistance, Springer, 2011.

H. J. Heintze, P. Thielbőrger [eds.], International Humanitarian Action. NOHA Textbook, Springer, 2018, Part II.

J. Klabbers, International Law, Cambridge University Press, 2013

M. Shaw, International Law, Cambridge University Press, 2014 (the 2009 edition is also fine)

Efekty uczenia się:

Has demonstrated a good understanding of the basic concepts of International Law, humanitarian principles and standards, and the problematic nature of the dilemmas involved.

Has a thorough knowledge of the international legal institutions and their engagement in humanitarian crises, and a clear understanding of the limits in applicability of International Law.

Has demonstrated to be able to identify different aspects of International Law and its implications for humanitarian action.

Has shown the ability to apply key legal instruments.

Has demonstrated the principal skills for applying mechanisms of dispute settlement.

Has shown to be able to convince as far as legal argumentation in HA is concerned.

Has demonstrated the capacity to introduce personal responsibility and to apply humanitarian principles and standards to dilemmas in complex and insecure contexts.

Metody i kryteria oceniania:

30 % - Essay submitted before 15th December 2020 on “The relevance of ‘soft law’ in the field of humanitarian action”;

20% - Presentation made before 10th January 2021 on one of cases before an international court / tribunal relating to International Humanitarian Law or International Human Rights Law;

50 % - Written exam – the exam will consist of a number of open questions based on various topics discussed during the course.

The exam will try to assess the passive knowledge of the contents of the course, and also the applicability of this knowledge in a practical situation. More specifically, the criteria of assessment entail the degree of knowledge of international law in general (including the concepts of sources of international law, subjects of international law, the use of force under international law, human rights law and those pertaining to international humanitarian law), as it is relevant to humanitarian action.

Please be aware that in order to be able to take a second chance exam if you need to, you should come to the first chance exam and attempt to answer the exam questions. In the event you are not able to attend the first chance exam you need to demonstrate a valid reason for non-attendance, such as a certificate from a medical doctor. No-show without a valid reason forfeits the possibility of taking the second chance exam and you will have to redo the course.

.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Gubrynowicz, Elżbieta Mikos-Skuza
Prowadzący grup: Aleksander Gubrynowicz, Elżbieta Mikos-Skuza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)