Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Blok specjalizacyjny - Prawo ochrony konkurencji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-BS001S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Blok specjalizacyjny - Prawo ochrony konkurencji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Celem wykładów w ramach bloku jest przedstawienie problematyki prawa ochrony konkurencji. Prawo to w założeniu prezentowane jest w sposób całościowy, obejmując regulacje publicznoprawne oraz prywatnoprawne, zarówno w prawie polskim, jak i unijnym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładów w ramach bloku jest przybliżenie istoty i struktury prawa antymonopolowego, prawa pomocy publicznej oraz prawa nieuczciwej konkurencji. Problematyka ta zostanie zaprezentowana w ujęciu materialnym oraz procesowym.

Pełny opis:

Szczegółowe opisy poszczególnych zajęć w ramach bloku zamieszczone zostały w opisach poszczególnych jego części.

Literatura:

Literatura, zarówno podstawowa, jak i uzupełniająca podana została w poszczególnych częściach bloku, stanowiących odrębne wykłady.

Efekty uczenia się:

1) W zakresie wiedzy:

Po zakończeniu zajęć student posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę obejmującą zarówno podstawowe założenia teoretyczne związane z prawem ochrony konkurencji, jak i obowiązujące unormowania prawne i najważniejsze orzeczenia w tym zakresie.

2) W zakresie umiejętności:

Student potrafi poddać ocenie wybrane przepisy i przedstawić argumentację na jej poparcie. Student zauważa sporne problemy. Potrafi wyszukać literaturę i orzecznictwo dotyczące wybranego zagadnienia. Student potrafi stosować przepisy wchodzące w zakres prawa ochrony konkurencji.

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość wykładu, wymaganych aktów prawnych oraz powoływanych na wykładzie orzeczeń sądów. Wymagana jest obecność na wykładzie ewentualnie test, w zależności od wymagań prowadzącego konkretny wykład.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Banasiński
Prowadzący grup: Cezary Banasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Sankcje administracyjne i penalne w prawie antymonopolowym oraz Prawo pomocy publicznej 2200-1W001S

- Materialne i proceduralne zagadnienia publicznoprawnej ochrony konkurencji 2200-1W002S

- Czyny nieuczciwej konkurencji - zagadnienia materialnoprawne oraz prywatnoprawna ochrona w prawie antymonopolowym 2200-1W003S

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)