Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Blok specjalizacyjny - Konstytucjonalizm demokratycznego państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-BS022S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Blok specjalizacyjny - Konstytucjonalizm demokratycznego państwa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Konstytucja ustawą zasadniczą państwa

- Zagrożenie demokracją "nieliberalną"

- Prawo parlamentarne

Literatura:

Literatura podana jest oddzielnie dla poszczególnych przedmiotów i zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązują kryteria oceniania ustalone przez Prowadzących poszczególne zajęcia w ramach bloku.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się prowadzenia praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zubik, Monika Żabicka-Kłopotek
Prowadzący grup: Marek Zubik, Monika Żabicka-Kłopotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Konstytucja ustawą zasadniczą państwa 2200-1W064S

- Zagrożenie demokracją "nieliberalną" 2200-1W145S

- Prawo parlamentarne 2200-1W066S

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zubik, Monika Żabicka-Kłopotek
Prowadzący grup: Marek Zubik, Monika Żabicka-Kłopotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

Zagrożenie demokracją "nieliberalną" 2200-1W145S

Konstytucja ustawą zasadniczą państwa 2200-1W064S

Prawo parlamentarne 2200-1W066S

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)