Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polish Constitutionalism

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-FOR2
Kod Erasmus / ISCED: 10.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polish Constitutionalism
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Erasmus+
Strona przedmiotu: http://pl.zpc.wpia.uw.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Command of English language at the level allowing for active participation in the class and for reading materials.

Basic knowledge on constitutional systems of countries of students' origin (for purposes of comparative aspects).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

General purpose of the course is to introduce students into the system of Polish constitutional law, constitutional axiology, judicial review and methods to protect basic rights and freedoms.

Pełny opis:

Following topics will be covered during the course:

1. History of the Polish constitutions and constitutionalism

2. Constitution-making process 1989-1997

3. Axiological foundations of the Polish constitution

4. The systemic order of the Constitution of 1997

5. The concept of individual freedoms and rights in Poland

6. The limits of freedoms and rights - the limits of the political power

7. Law and its sources in the constitution

8. International law and the Polish constitution

9. The "European clause" of the constitution

10. The system of government in Poland - separation and cooperation of powers

11. Status of the Sejm and Senate

12. The Presidency in Poland

13. The courts and tribunals

14. Constitutional judiciary

15. Constitutional developments in Poland - does Poland need a new constitution ?

Literatura:

Following positions are recommended to students:

1. Polish Constitutionalism: A Reader, ed. by Piotr Korzec, Jakub Urbanik, Mirosław Wyrzykowski

2. Wiktor Osiatyński, Human Rights and Their Limits, Cambridge University Press

3. Wojciech Sadurski, Poland's Constitutional Breakdown, Oxford

4. Mirosław Wyrzykowski, “The Vanishing Constitution”, Wolfgang Benedek, Philip Czech, Lisa Heschl, Karin Lukas and Manfred Nowak (eds.), European Yearbook on Human Rights, Intersentia 2018, pp.3-46.

5. Adam Ploszka, Shrinking Space for Civil Society: A Case Study of Poland, European Public Law 26, no. 4 (2020), pp. 941–960.

6. Adam Ploszka, From human rights to human wrongs. How local government can negatively influence the situation of an individual. The case of Polish LGBT ideology-free zones, International Journal of Human Rights 2023, vol. 27, no. 2, 359–379

Efekty uczenia się:

Knowledge:

- basic knowledge on Polish constitutional law

- understanding of basic constitutional principles

- knowledge how basic rights and freedoms are protected and what mechanisms exist in Poland.

Metody i kryteria oceniania:

Students will be graded on the basis of activity in class and preparation for class.

Praktyki zawodowe:

None

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Ploszka
Prowadzący grup: Adam Ploszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Ploszka
Prowadzący grup: Adam Ploszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)