Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fundamentals of Taxation and Basics of Tax Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-FOR76
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fundamentals of Taxation and Basics of Tax Law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Erasmus+
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The subject of the course: the concept and significance of taxes, the description of the most important institutions of tax law, the presentation of the main taxes and the most important aspects of EU and international tax law. The classes would be conducted in English.

Pełny opis:

The list of topics presented during the classes:

1. Introduction - general aspects of taxes and tax law. Tax definition and tax classification.

2. Tax functions and significance of taxes.

3. Basic elements of tax legal construction: subject and object of taxation, tax base and tax rate, time limits for payment and payment

conditions.

4. Tax principles and sources of tax law. Interpretations of tax law.

5. Basic tax institutions: tax liability and tax obligation, tax arrears, reliefs concerning payment of tax obligations (arrears), tax

responsibility.

6. Income taxes - general characteristics.

7. Personal income taxes.

8. Corporate income taxes.

9. Tax law harmonization in the European Union – actual concepts and projects.

10. International tax law: sources of law, international tax treaties – characteristics and methods of avoiding double taxation in international

tax law.

11. Turnover taxes - general characteristics. Valued added tax as EU harmonized tax.

12. Other turnover taxes.

13. Property taxes - general characteristics. Property taxes in chosen EU Member States.

Literatura:

K. Holmes, International tax policy and double tax treaties : an introduction to principles and application, Amsterdam 2014

M. Popławski, Introduction to Polish Tax Law, Białystok 2011,

V. Thuronyi, Comparative tax law, The Hagues 2003

Tax Treaty Law and EC Law, ed. M. Lang, J. Schuch, C. Staringer, Wien 2007

Other literature recommended during the classes.

Efekty uczenia się:

After completing the course Student shall:

- know and understand fundamentals of taxation and basics of tax law,

– be able to analyse tax law provisions,

– be able to explain mechanisms of functioning tax systems.

Metody i kryteria oceniania:

Preparation for the classes, active participation during the classes, essay on chosen topic presented during the classes.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Supera-Markowska
Prowadzący grup: Maria Supera-Markowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Supera-Markowska
Prowadzący grup: Maria Supera-Markowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)