Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Understanding Business

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-DS2UB Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Understanding Business
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 1 (6*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku Data Science and Business Analytics
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Teoria ekonomiczna i praktyka gospodarcza od lat badają funkcjonowanie przedsiębiorstw, wyjaśniając strategie ich działania w otoczeniu rynkowym oraz sposoby gromadzenia przez nich know-how, wspierającego podejmowanie decyzji biznesowych. Dlatego też zrozumienie funkcjonowania biznesu jest kluczowe dla swobodnego poruszania się w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Kurs obejmuje omówienie najistotniejszych zagadnień biznesowych w gospodarce opartej na wiedzy, będących ściśle powiązanych z przedsiębiorstwami funkcjonującymi w zróżnicowanych, międzynarodowych, wielokulturowych środowiskach. Kurs prowadzony jest w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami, co pozwala na praktyczne omówienie użycia narzędzi wspierających działania biznesowe i daje wgląd w jedną z najdynamiczniej rozwijających się branż polskiej gospodarki - sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów drugiego stopnia (Data Science).

Pełny opis:

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

‒ Biznes jako interdyscyplinarna dziedzina, obejmującą wiedzę z zakresu ekonomii, socjologii, psychologii, matematyki, statystyki i prawa.

‒ Funkcjonowanie biznesu i otoczenia biznesowego współczesnych przedsiębiorstw.

‒ Znajomość determinant rozwoju nowoczesnej praktyki biznesowej.

‒ Dynamiczny rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu (m.in. bankowość, finanse, telekomunikacja, informatyka, badania i rozwój oraz zarządzanie).

‒ Badanie biznesowych trendów i innowacyjnych nurtów oraz optymalnego działania w różnych typach kontekstów organizacyjnych przedsiębiorstw.

‒ Analityczne rozwiązywanie problemów biznesowych pojawiających się w przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Kurs prowadzony jest w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami, co pozwala na praktyczne omówienie użycia narzędzi wspierających działania biznesowe oraz umożliwia mentoring przedstawicieli firm współpracujących przy zajęciach.

Literatura:

• Analizy przypadków (Case Studies) dostarczone przez firmy współpracujące przy zajęciach.

• Artykuły (z najlepszych czasopism naukowych) dotyczące biznesu i przestrzeni społeczno-gospodarczej.

• Książka: William Nickels, James McHugh, Susan McHugh (2016). Understanding Business. McGraw-Hill Education.

Efekty uczenia się:

‒ Student ma wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstw i ich działania w otoczeniu biznesowym.

‒ Student zna sposoby wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w celu gromadzenia przez nich know-how, wspierającego podejmowanie decyzji biznesowych.

‒ Student potrafi wykorzystać wiedzę z powiązanych z biznesem dziedzin (ekonomia, socjologia, psychologia, matematyka, statystyka, prawo) do samodzielnego analitycznego rozwiązywania problemów biznesowych.

‒ Student samodzielnie przetwarza i analizuje dane na temat nowoczesnej praktyki biznesowej.

‒ Student samodzielnie przeprowadza analizę wybranego Case Study i przygotowuje koncepcję udoskonalenia przedstawionego w nim rozwiązania.

‒ Student potrafi pracować w grupach i współpracować z innymi.

‒ Student potrafi sformułować swój punkt widzenia i wyrazić go w dyskusji w formie pitchu końcowego.

‒ Student wyraża swoją ciekawość badawczą i otwartość na zjawiska ekonomiczne.

Metody i kryteria oceniania:

Projekt zaliczeniowy wykonywany w grupie (przygotowanie koncepcji udoskonalenia rozwiązania przedstawionego w wybranym Case Study) oraz pitch końcowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Chlebus, Karolina Kuligowska
Prowadzący grup: Marcin Chlebus, Karolina Kuligowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.