Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Education and labour market - empirical research

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ENSM096B
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Education and labour market - empirical research
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Seminaria magisterskie dla II roku programów anglojęzycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The seminar is for students of the third year interested in issues related to economics of education and labour economics.

The goal of the seminar is to write MA thesis that include a smiple empirical analysis.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Initial classes in the first semester will be devoted to the topics:

1. Organization of work during the seminar.

2. Introductory lectures: 1) Human capital - what it is and how it can be measured; 2) Why is it worth to invest in human capital - theoretical perspective; 3) How to measure the effect of investments in human capital.

3. Potential topics of MA theses.

4. Review of research and sources of information on the labor market.

5. The construction of the master's thesis.

Subsequent meetings will be devoted to the presentation and discussion of individual work carried out by students, including:

- the topic of MA thesis,

- basic theories relating to the research question,

- a review of empirical research relating to the research question,

- results of student's research.

Literatura: (tylko po angielsku)

Various literature depending on the subject of Master’s dissertation.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

After the course a student:

1) is familiar with the basic issues concerning the link of education and labour market,

2) knows the techniques of collecting information and identification of useful literature,

3) is capable of constructing and conducting an empirical research with the use of individual-level database.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The credit will be given on the condition of:

1) in the first semester: development of the master's thesis concept and submission of at least one chapter,

2) in the second semester: conducting own empirical research and developing its results,

3) in the third semester: submission of the final version of the diploma thesis.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Liwiński
Prowadzący grup: Jacek Liwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)