Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Trade Theory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ICU1ITT
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: International Trade Theory
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty obowiązkowe dla I roku International Economics
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

----For technical reasons, this version of the syllabus is incomplete. For full syllabus refer to the Faculty website----

This course constitutes the first part of the graduate sequence in international trade (followed by International Trade Policy next term). While its focus is on recent trends in the theory of international trade the empirical validity of different theories is also explored. This course is designed mainly for Master of Arts in International Economics Program, however foreign exchange students visiting the Department of Economics at Warsaw University are also welcome to participate. Polish students with good knowledge of English from other specialization fields can enroll subject to instructor's approval. The course is offered in the spring term. The class meets once a week for two hours.

The first objective of this course is to familiarize students with some recent developments in the theory of international trade. (...)

Pełny opis:

Topic 1. General equilibrium in the open economy

Class 1. Comparative advantage

Topic 2. Increasing returns

Class 2. Ricardian framework and increasing returns

Class 3. Heckscher-Ohlin framework and increasing returns

Topic 3. Imperfect competition

Class 4. Oligopolistic competition

Class 5. Monopolistic competition

Topic 4. Empirical assessment

Class 6. Testing new trade theory

Topic 5. International fragmentation

Class 7. Intermediate goods

Topic 6. Foreign direct investment

Class 8. Vertical multinationals

Class 9. Horizontal multinationals

Topic 7. Economic geography

Class 10. International location of production

Topic 8. Economic growth

Class 11. International trade and economic growth

Class 12. Knowledge diffusion

Topic 9. Environment

Class 13. International trade and the environment

(...)

Literatura:

Each lecture is assigned a specific reading list, available in the extended syllabus version from the Programme web site.

Those who did not attend undergraduate lectures on international trade are advised to consult selected chapters from Bowen H.P., Hollander A., Viane J.M, 1998 before reading the articles. These chapters will serve as a background reading.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Cieślik
Prowadzący grup: Andrzej Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)