Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie długiem publicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M1ZDP Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie długiem publicznym
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 2 (2*30h)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie przyczyn i konsekwencji zadłużenia publicznego oraz omówienie głównych pojęć i problemów z zakresu zarządzania długiem publicznym. Problematyka zajęć dotyczy długu publicznego ogółem jak i problemów zadłużania się poszczególnych podmiotów publicznych –budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Konwersatorium jest przeznaczone dla studentów kierunku Finanse Publiczne i Podatki.

Zaliczenie odbędzie się na podstawie pisemnego egzaminu w formie pytań otwartych.

Pełny opis:

Na konwersatorium składają się zajęcia o charakterze wykładu z dużą dozą pracy interaktywnej ze studentami.

Szczegółowy program:

1. Wprowadzenie: zdefiniowanie podstawowych pojęć związanych z długiem publicznym oraz czynników decydujących o jego dynamice

2. Konsekwencje zadłużenia publicznego dla gospodarki

3. Koszt obsługi długu publicznego: główne determinanty

4. Instrumenty zarządzania długiem publicznym, elementy wyceny instrumentów dłużnych.

5. Zarządzanie ryzykiem

6. Inwestorzy i komunikacja

Literatura:

L. Kamilla Marchewka-Bartkowiak „Zarządzanie długiem publicznym. Teoria i praktyka państw UE”. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

A. Kopańska „Zewnętrzne źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego”; DIFIN, Warszawa 2004

Ustawa o Finansach Publicznych,

Ministerstwo Finansów (2018), Strategia Zarządzania Długiem Publicznym

GUS (2018), Lista jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych

Barro, Robert J. (1979). On the determination of the public debt. Journal of Political Economy 87(5): 940-971

Ostry, Jonathan D., Atish R. Ghosh, and Raphael Espinoza (2015), When Should Public Debt Be Reduced? https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1510.pdf

Ostry, Jonathan D., Atish R. Ghosh, JunI. Kim, and Mahvash S. Qureshi (2010). “Fiscal Space”, IMF Staff Position Paper, SPN/10/11, September 1

Escolano, Julio (2010), A Practical Guide to Public Debt Dynamics, Fiscal Sustainability, and Cyclical Adjustment of Budgetary Aggregates, IMF Technical notes and manuals, <https://www.imf.org/external/pubs/ft/tnm/2010/tnm1002.pdf>

Reinhart, Carmen M., Vincent R. Reinhart and Kenneth S. Rogoff (2012), "Public Debt Overhangs: Advanced-Economy Episodes since 1800." Journal of Economic Perspectives, 26(3): 69-86. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.26.3.69

Reinhart, Carmen and Kenneth S. Rogoff (2010), Growth in a time of Debt, NBER WP 15639

DeLong (2013), Accurate and Inaccurate Ways of Portraying the Debt-and-Growth Association,

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Po ukończeniu konwersatorium student wie, jakie czynniki wpływają na koszt obsługi długu publicznego, jakie są główne instrumenty zarządzania długiem publicznym oraz jakie czynniki wpływają na ryzyko z nim związane. Ma wiedzę o sposobach i przyczynach limitowania długu jednostek samorządu terytorialnego.

UMIEJĘTNOSCI

Student potrafi omówić zadłużenie publiczne i jego dynamikę w krajach UE; ma umiejętności pozwalające na analizę ryzyka długu publicznego. Student potrafi wskazać podstawowe sposoby oceny zdolności kredytowej samorządów i samodzielnie wyszukać i analizować dane potrzebne do tej oceny.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Student potrafi przygotować i przedstawić analizę zadanego problemu; ma świadomość złożoności następstw długu publicznego.

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Szczurek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.