Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia behawioralna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M2EB Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomia behawioralna
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Rozszerzenie Ekonomii studia magisterskie II stopnia - II rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne

Mikro i Makroekonomia – poziom podstawowy. Statystyka opisowa.


Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest szybko rozwijającemu się nurtowi Ekonomii – Ekonomii Behawioralnej, której celem jest zrozumienie i pokazanie faktycznych nie abstrakcyjnych decyzji uczestników życia gospodarczego. Uczeni rozwijający ten nurt otrzymali 6 Nagród Nobla z Ekonomii, ostatnio, w 2017 r. otrzymał ją Richard Thaler.

Problemy, które będą omawiane na zajęciach odnoszą się do ograniczeń wynikających z założeń ekonomii głównego nurtu i propozycji rozwinięcia analizy ekonomicznej o badane przez inne nauki społeczne, w szczególności psychologię, prawidłowości poznawania, uczenia się i podejmowania decyzji przez człowieka. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się zarówno z tekstami teoretycznymi ( w tym wykładami noblowskimi laureatów) jak i wynikami eksperymentów i badań empirycznych wyborów ekonomicznych dokonywanych przez różne grupy społeczne.

Pełny opis:

1.Zajęcia wstępne. Geneza Ekonomii Behawioralnej i główne pola badawcze. (2 godz.)

2.Psychologia i ekonomia - różnice w sposobie rozumowania i metodach badawczych psychologów i ekonomistów. „Stara” i „Nowa” ekonomia behawioralna. (2 godz.)

3.Pojęcie i funkcje postawy, związki między postawą a użytecznością. Wpływ cech osobowości, sposobu wyznaczania celu, lokalizacji poczucia kontroli na zachowania ekonomiczne (2 godz.)

3.Problem racjonalności ekonomicznej – fizjologiczne ograniczenia poznawcze człowieka, oszczędzanie wysiłku poznawczego, podstawowe heurystyki, racjonalność ograniczona, paradoksy wyboru w czasie (4 godz.)

4. Percepcja działań ekonomicznych. Jakościowe miary ryzyka. (2 godz.)

5.Teoria Perspektywy i jej implikacje (4 godz.)

6.Makroekonmia behawioralna (2 godz.)

7.Wpływ emocji na decyzje ekonomiczne. Żałowanie podjętych decyzji . Efekt własności. Poczucie sprawiedliwości a efektywność ekonomiczna. (4 godz.)

8. Psychologia konsumenta. Motywacyjne aspekty konsumpcji. Koncepcja dwoistej użyteczności zakupu, przymus kupowania (4 godz.)

9.Księgowanie umysłowe, iluzja pieniądza, postawy wobec pieniądza (2 godz.)

10. Wskaźnik oczekiwań konsumentów a koniunktura. Historia, budowa i wykorzystanie wskaźnika w USA od lat pięćdziesiątych do dziś. Badania wskaźnika prowadzone w Polsce (2 godz.)

11. Potencjalne możliwości zastosowania osiągnięć Ekonomii Behawioralnej do Polityki Gospodarczej. Koncepcja Impulsu Richarda Thalera i Cassa Susteina (2 godz.)

Przygotowanie do zajęć wymaga podobnej ilości godzin, co realizacja poszczególnych tematów. Przygotowanie prezentacji wybranego zagadnienia wymaga ok.6 godzin pracy. Przygotowanie prac domowych ok.2 godz. Łączne obciążenie zajęciami wraz z przygotowaniem do egzaminu ok.70 godz.

Literatura:

Obowiązkowa:

George Akerlof, „Makroekonomia behavioralna a funkcjonowanie gospodarki”, Gospodarka narodowa 10/2003

Aktualne wyniki amerykańskich badań prowadzonych przez Institute for Social Research Uniwersytetu Michigańskiego i polskich badań Indeksu oczekiwań konsumentów prowadzonych przez IPSOS.

Gerrit Antonides – Próba scalenia psychologicznej i ekonomicznej teorii konsumpcji w: Zachowanie konsumenta, Koncepcje i badania europejskie, ( red. .M. Lmambkin, G. Foxall, F. Van Raaij, B.Heilbrunn) PWN 2001.

Colin Cramer, Behavioral Economics, Current Biology, vol.4/2015 nr 18

Grażyna Gąsiorowska, Biedni czy bogaci, Wpływ dochodu i postaw wobec pieniądza na ocenę własnej sytuacji finansowej, w: M.Zawadzka, M.Górniak-Durose , Zycie w konsumpcji, konsumpcja w życiu, Psychologiczne Ścieżki Współzależności, Sopot 2010

Daniel Kahneman's Nobel Prize lecture http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/economics/2002/kahneman-lecture.html

Daniel Kahneman and Amos Tversky(eds) Choices, Values and Frames, Cambridge University Press, Cambridge UK 2003 (teksty Thalera, Kahnemana, Knetscha, Slovica)

George Katona: A founding father of old behavioral economics, The Journal of Socioeconomics, vol. 40-6/2011, p.977-984

Tansif ur Rehman,Historical Contex of Behavioral Economics, Intelectual Economics 10,2016

Hugh Schwartz, A Guide to Behavioral Economics, Higher Education Publications, 2008. R.1-4

Hersh Shefrin, Beyond Greed and Fear Understanding Behavioral Finance and the Psychology of Investing, Harvard Business School Press, 2000, r.1,2,3

Katarzyna Stasiuk, Dominika Maison, Psychologia konsumenta, PWN 2014 ( wybrane fragmenty)

Paul Slovic, Elke U. Weber Perception of Risk Posed by Extreme Events, mat z konferencji : “Risk Management strategies in an Uncertain World,”, Nowy Jork 2002

Richard Thaler, Cass Sunstein, Impuls, jak pogodzić wolność wyboru z przymusem do racjonalnej decyzji, Wyd. Zysk i ska, 2018. ( wybrane fragmenty)

Tadeusz Tyszka (red). Psychologia ekonomiczna. Gdańskie wydawnictwo psychologiczne 2003.R. 2, 3

Tadeusz Tyszka, Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna. Scholar 2010, wybrane fragmenty

Nick Wilkinson, An Introduction to Behavioral Economics. Palgrave Macmilan 2008, r. 1, 2, 3 (5.1,5.2,5.5), 5 (9.1-9.4)

Zalecana:

wybrane artykuły z Journal of Economic Psychology and Behavioral Economics oraz innych czasopism według zainteresowań studentów.

Efekty uczenia się:

Ocena będzie wynikiem obecności i aktywności na zajęciach – uczestnictwa w dyskusji, ewentualnego przygotowania referatu. Studenci będą poproszeni o wykonanie 2 krótkich prac domowych i 2 zadań w czasie zajęć. Osobom zainteresowanym przedmiotem proponuję wykonanie zespołowego badania eksperymentalnego lub ankietowego na temat wpływu zmiennych społecznych na decyzje ekonomiczne. Wynik takiego badania byłby zaprezentowany na studenckiej konferencji WNE.

Alternatywna forma oceny – wynik końcowego zaliczenia pisemnego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gucwa-Leśny
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.