Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Development Economics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M2EROa Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Development Economics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Rozszerzenie Ekonomii studia magisterskie II stopnia - II rok i I rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Tematem wykładu jest badanie doświadczeń rozwojowych gospodarek z punktu widzenia nierówności dochodów, majątku, szans etc. Analizowane są rozwiązania instytucjonalne prowadzące do zmniejszenia nierówności i wykorzystania kapitału ludzkiego jednostek.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami ekonomii rozwoju.

Tematyka

1. Fakty stylizowane dotyczące rozwoju

2. Nierówności majątkowe a rozwój

3. Nierówności dochodów w świecie

4. Wzrost i starzenie się ludności

5. Kapitał ludzki jednostek i społeczeństw

6. Migracje międzynarodowe

7. Rolnictwo a wzrost gospodarczy

8. Urbanizacja i konwergencja

9. Globalne oszczędności

10. Innowacje a wzrost

11. Płeć kulturowa i zatrudnienie

12. Pomoc rozwojowa

13. Rynki finansowe i kryzys finansowy

14. Instytucje a rozwój

Literatura:

Piketty Thomas, 2014, Capital in the Twenty-First Century, Belknap Press of Harvard University Press and London.

Ray D., Development Economics, Princeton University Press, 1998.

Papers provided to students by the lecturer

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- ma pogłębioną wiedzę na temat determinant globalnych nierówności,

- umie empirycznie przeanalizować procesy koncentracji i podziału dochodów, majątku etc.,

- formułuje pytania badawcze oraz oparte na wiedzy symulacje procesów ekonomicznych,

- ma umiejętność wykorzystania metod analitycznych do rozwiązywania zadań polityki rozwojowej

- ma świadomość znaczenia społecznych aspektów wzrostu i rozwoju.

KW01, KW02, KW03, KW04, KW05, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie: egzaminu pisemnego w formie eseju (50% ostatecznej oceny); prezentacji wybranego tematu na podstawie artykułów poleconych przez prowadzącą i aktywnego udziału w dyskusji w grupie (50% ostatecznej oceny).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Goraus-Tańska, Zofia Liberda
Prowadzący grup: Karolina Goraus-Tańska, Zofia Liberda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.