Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Economic Analysis of Law and Politics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL201
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Economic Analysis of Law and Politics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. st.lic. ( Finanse i Inwestycje Międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

During this seminar students prepare their bachelor theses regarding new interdisciplinary research fields linking Economics with Political Science or Law. They apply concepts and tools of Economics to problems of politics and law falling within the field of New Political Economy, Public Choice, Law and Economics or related disciplines. Upon completion of the seminar the student understands, by reference to economic theory, and can individually analyze the functioning of selected political mechanisms and legal solutions.

To a limited extent theses may also concern relationships of Economics with other sciences.

Remarks:

1) Students combining Economics studies and other faculties are welcome to participate.

2) Theses may be prepared in English.

Conditions for receiving credit:

1st semester - preparing and presenting the preliminary outline of the bachelor thesis

2nd semester - assessment of progress in preparing the bachelor thesis and its content, presentation of the thesis

Pełny opis:

The seminar starts with introductory classes devoted to the presentation of the methodology of economic research and the rules for preparing and submitting bachelor theses. The basic theories and results of most important empirical studies in the fields of Economic Analysis of Law and Politics are also presented. Later during the course students receive guidance in selecting a topic for the thesis, determining its structure, gathering literature and preparing an empirical study (if the thesis includes one). Students present their reseach and its results during the seminar. Discussions and further guidance follow.

Literatura:

Reading will be tailored to students' interests.

Efekty uczenia się:

Knowledge:

The student knows selected aspects of economic analysis of the political decision-making process and economic analysis of law. If so requested by the students, to a limited extent the seminar may also encompass topics at the intersection of Economics and other (in particular social) sciences, demonstrating in how many domains of human life economic analysis is highly useful (and how to apply it). The student understands, by reference to economic theory methodology, selected political mechanisms and legal solutions, as well as their consequences. The student knows some methods of economic analysis applied to decision-making in the political, social and legal context, as well as selected empirical studies in this field. The student understands the possibilities of applying the theory and methods of economics to the study of topics from the fields of other social sciences. The student knows how to prepare scientific papers, conduct economic research and present its results.

Skills:

The student is able to interpret selected processes from the political sphere and legal system through the lens of economics, as well as use his/her knowledge of economic analysis of law and politics to analyze (on a basic level) by himself/herself specific political decisions, mechanisms and phenomena, as well as existing/drafted legal solutions. The student is also capable of foreseeing some effects of such decisions, mechanisms and phenomena and understands their economic and social impact. The student is able to prepare scientific papers and oral presentations regarding economic analysis of politics or law.

Social competences:

The student is open to searching for new economics-based methods of analysis of political and social phenomena. He/she is capable of working individually and in cooperation (under guidance) of the supervisor in preparing the bachelor thesis and its presentation. The student can formulate and express his/her own views during the discussion, as well as analyze points of view of others.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Assessment in the 1st semester is based on preparing a preliminary outline of the bachelor thesis and its presentation during the seminar.

Assessment in the 2nd semester is based on progress in preparing the bachelor thesis, its content and presentation during the seminar.

Presence in class at introductory meetings and selected presentations of other students is obligatory.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Metelska-Szaniawska
Prowadzący grup: Katarzyna Metelska-Szaniawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)