Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Shadow economy, corruption, crime – hard to measure phenomena in economics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL215
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Shadow economy, corruption, crime – hard to measure phenomena in economics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. st.lic. ( Finanse i Inwestycje Międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

During the seminar students prepare their bachelor theses focused on hard to measure phenomena like shadow economy, corruption, quality of institutions, regulations, crime, smuggling, betting games etc. These issues seem to be interesting and are “hot topics” (when looking e.g. on mass media). Economic research focusing on them is still a novelty.

The course is based on latest research and publications. It also allows for the usage of knowledge acquired during the course “Econometrics”.

Assessment is based on progress in preparing the bachelor thesis. A positive final grade is only given after the thesis has been submitted to the students office .

Pełny opis:

The seminar starts with an introductory class. The next few classes focus on discussing: a) the rules relevant for a bachelor thesis (references, footnotes etc.); b) gathering literature; c) gathering data (if relevant). Later in the course students receive guidance in selecting a topic for the thesis.

Examples of topics which can serve for bachelor theses:

“The size of shadow economy in Central and Eastern European countries”

“Shadow economy: definitions and methods of measurement”

“Causes and consequences of shadow economy in post-communist countries”

“Determinants of unregistered work in Poland”

“Causes and economic consequences of corruption in post-communist countries”

“Economic and social aspects of corruption”

“Corruption and economic growth”

“Corruption: methods of measurement”

“Prohibition vs. legalization: drugs, prostitution, arms”

“Legalizing soft drugs – cost-benefit analysis”

“The influence of taxes on the consumption of cigarettes”

“Economic causes of crime”

“Determinants of wins in poker”

“Determinants of NHL players’ salaries”

“Wage discrimination in NBA, NHL, NFL and MLB”

“The influence of results and popularity on tennis players’ salaries”

“The influence of drugs and alcohol on students’ grades”

“Determinants of crime in USA”

“Economic causes of crime”

“Crime and business cycle”

Literatura:

Reading will be tailored to students' interests.

Efekty uczenia się:

Knowledge:

1. The student knows the rules of writing a bachelor thesis.

2. The student knows methods of analyzing data and methods of research

3. The student knows basics of methodology of science and ways of formulating scientific hypotheses.

4. The student knows basic definitions connected to hard to measure phenomena.

5. The student has basic knowledge regarding quantitative methods used in research on hard to measure phenomena.

Skills:

1. The student is capable of finding data and information necessary for preparing a bachelor thesis. The student is able to prepare a bachelor thesis according to formal rules.

2. The student has the skill of applying knowledge acquired during studies to problems connected to the topic of his bachelor thesis.

Social competences:

1. The student is capable of finding data and analyzing it. The student can work with data. He is able to formulate a research problem and a scientific hypothesis. The student is able to prepare a bachelor thesis.

2. The student is able to complete the acquired knowledge. He is capable of finding literature.

3. The student is capable of working individually.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Writing the bachelor thesis and preparing a paper (one in each semester) showing the progress in the development of the thesis topic. A positive final grade is only give after the thesis has been submitted to the students office

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Cichocki
Prowadzący grup: Stanisław Cichocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Cichocki
Prowadzący grup: Stanisław Cichocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Cichocki
Prowadzący grup: Stanisław Cichocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)