Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Euro: spoiwo czy grzyb toczący Unię Europejską?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL223 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Euro: spoiwo czy grzyb toczący Unię Europejską?
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest badanie funkcjonowania strefy euro jako projektu koordynującego

gospodarki krajów Unii Europejskiej. Główny obszar badan to analiza korzyści i zagrożen

dla gospodarki i polityki Unii Europejskiej. Tematami mogą być zasady budżetowe Unii

Europejskiej, nierównowagi makroekonomiczne pomiędzy krajami członkowskimi,

interakcja pomiędzy polityką monetarną i fiskalną w strefie euro, czy też ekonomia

polityczna Unii Europejskiej. Podczas seminarium, studenci zyskają wiedzę na temat

zarządzania i koordynacji gospodarczej w UE i powinni rozwinąć umiejętności badawcze

potrzebne dla naukowej diagnozy i propozycji rozwiązan problemów trapiących UE w

swojej pracy. Oceny będą oparte o postępy w przygotowywaniu pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Szczegółowe tematy seminariów będą zależały od zainteresowan badawczych studentów.

Przykładowe obszary badan w pracach mogą obejmować:

1. Geneza kryzysu lat 2009-2016 w strefie euro,

2. Koordynacja polityk gospodarczych w strefie euro, jej ewolucja i praktyczne problemy,

3. Interakcje pomiędzy polityką pieniężną i fiskalną w krajach UE,

4. Zapobieganie i zarządzanie kryzysami w Unii Europejskiej,

5. Kierunki reform strefy euro,

6. Gospodarcze i polityczne możliwości rozwiązania strefy euro,

Literatura:

Brak jest listy wymaganych lektur na seminarium. Literatura zależeć będzie od tematów prac

i zainteresowan badawczych studentów. Przykłady wymienione są poniżej:

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, szczególnie rozdział VIII, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

European Commission (2016), Vade Mecum on the Stability and Growth Pact – 2016 edition,

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/ip021_en.htm

DeGrauwe, Paul (2013), “Design Failures in the Eurozone: Can they be fixed?”, LEQS Paper

No. 57, January 2013

Hans-Werner Sinn (2014), The Euro Trap, Oxford University Press

Marco Buti (2016), “What future for rules-based fiscal policy?” in Progress and Confusion:

The State of Macroeconomic Policy, eds. O. Blanchard, R. Rajan, K. Rogoff, L. H.

Summers (MIT Press)

IMF (2016), The IMF and the Crises in Greece, Ireland, and Portugal, IEO Report

Blanchard, Olivier and Daniel Leigh (2013), “Growth Forecast Errors and Fiscal

Multipliers”, IMF WP 13/1

Buiter, Willem H. (2016), "The Simple Analytics of Helicopter Money: Why It Works -

Always," Economics, The Open-Access, Open-Assessment E-Journal,

http://willembuiter.com/helifinal3.pdf

Kawalec, Stefan and Ernest Pytlarczyk, “Controlled dismantlement of the Eurozone: A

proposal for a New European Monetary System and a new role for the European

Central Bank”, NBP WP No. 155

Efekty uczenia się:

a) Wiedza:

1. Student ma wiedzę o roli UGiW w funkcjonowaniu UE i gospodarek krajów

członkowskich (

2. Student zna metody i narzędzia pozwalające analizować gospodarki poddane

międzynarodowej koordynacji

b) Umiejętności:

1. Student jest w stanie modelować, analizować i interpretować procesy gospodarcze w kraju

będącym częścią unii politycznej i gospodarczej.

2. Student wykorzystuje zdobytą wiedzę oraz przeprowadzone samodzielnie analizy

do rozwiązania badanych problemów

3. Student potrafi prowadzić analizy ilościowe lub jakościowe, dokonać selekcji

informacji, zaprezentować publicznie uzyskane wyniki i napisać na tej podstawi

pracę licencjacką

c) Kompetencje społeczne:

1. Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji

przeprowadzanego badania

2. Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium jest zaliczone jeżeli student napisze pracę licencjacką, która zostanie

przyjęta przez promotora. W semestrze zimowym zaliczenie odbywa się w oparciu o

prezentacje na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Szczurek
Prowadzący grup: Mateusz Szczurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Szczurek
Prowadzący grup: Mateusz Szczurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.