Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse i wycena przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL240 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Finanse i wycena przedsiębiorstwa
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Podstawowym celem uczestnictwa w seminarium jest przygotowanie pracy licencjackiej z zakresu szeroko pojętych finansów, czy wyceny przedsiębiorstwa. Praca powinna przedstawić wybrany problem badawczy w sposób wykorzystujący najnowszą literaturę, dotychczasowe badania i/lub nowoczesne metody ilościowe, a także odpowiadający aktualnym światowym standardom naukowym

Pełny opis:

W trakcie seminarium uczestnicy zapoznają się z wybranymi najciekawszymi zagadnieniami badawczymi w obrębie zarządzania finansami i wyceny przedsiębiorstwa. Jako że rachunek ekonomiczny dotyczy każdego podmiotu, czy to przedsiębiorstwa nastawionego na zysk, czy non-profit, firm działających w każdym sektorze gospodarki, to przedmiotem analizy na seminarium mogą być bardzo rozmaite kwestie z zakresu finansów, jak na przykład dobór źródeł finansowania działalności gospodarczej, rentowność i ryzyko projektów inwestycyjnych, zarządzanie przepływami finansowymi przedsiębiorstwa, metody wyceny, jak i wiele innych.

Po nakreśleniu potencjalnych obszarów badawczych uczestnicy wybierają interesujący i użyteczny w ich dalszej karierze zawodowej temat pracy dyplomowej. Bazując na dokonanym wyborze, a także w oparciu o przykładowe obronione prace dyplomowe studenci zapoznają się z warsztatem pisania prac dyplomowych. Dowiadują się jak powinno formułować się problem badawczy, jak określa się hipotezy, gdzie szukać danych oraz na co zwrócić uwagę podczas przygotowywania pracy. Na tym gruncie seminarzyści przeprowadzają własne prace badawcze (przegląd literatury, sformułowanie modelu, zebranie i przygotowanie danych, estymacja/prace obliczeniowe, interpretacja i dyskusja wyników) i przygotowują pracę licencjacką.

Literatura:

Będzie dobierana indywidualnie do tematów powstających prac dyplomowych.

Efekty uczenia się:

Student wie jaka jest konstrukcja i struktura prac dyplomowych, zdaje sobie sprawę z wagi prawidłowego określenia celu, zakresu i metody pracy. Rozumie jak przebiega proces testowania hipotez, wie jak pracować z literaturą i materiałem empirycznym tak, by przeprowadzić proces ich weryfikacji.

Student umie dokonać krytycznego przeglądu literatury oraz pracować z materiałem empirycznym. Potrafi formułować pytania i hipotezy badawcze, a także dobrać odpowiednie metody ich weryfikacji. Jest w stanie dokonać syntezy uzyskanych wyników formułując odpowiednie wnioski z analizy.

Dzięki wspólnym spotkaniom i dyskusjom nad pracami innych uczestników seminarium, student potrafi inspirować pracę innych. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego celu seminarium, jakim jest napisanie pracy dyplomowej. Dzięki studiom nad literaturą potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:

- semestr I - przedstawienie i przyjęcie planu oraz tez pracy, przedstawienie co najmniej jednej prezentacji dotyczącej problematyki pracy (uwzględniającej koncepcje teoretyczne, a także badania z zakresu tematu pracy) oraz przedstawienie chociaż wstępnej wersji rozdziału pracy zawierającego przegląd literatury;

- semestr II - zaprezentowanie wyników badań własnych i złożenie pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Gadowska-Dos Santos
Prowadzący grup: Dominika Gadowska-Dos Santos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Gadowska-Dos Santos
Prowadzący grup: Dominika Gadowska-Dos Santos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.