Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

International financial markets

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL272 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: International financial markets
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. st.lic. ( Finanse i Inwestycje Międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przekazanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego poprowadzenia badania i przygotowania pracy licencjackiej.

W ostatnich 20 latach nastąpił gwałtowny wzrost integracji krajów rozwijających się ze światowym rynkiem finansowym. Niestabilne przepływy kapitałowe stanowią wyzwanie dla gospodarek wschodzących. Tematem seminarium jest dopasowanie strategii liberalizacji i zarządzania napływu kapitału do specyficznych warunków w gospodarce.

Studenci dokonują przeglądu doświadczeń gospodarek wschodzących w zakresie przepływów kapitału ze szczególnym uwzględnieniem zmienności napływów kapitału prywatnego, jego wielkości i struktury. Studenci analizują czynniki determinujące przepływy kapitału oraz wyzwania wynikające z gwałtownego napływu i odpływu kapitału.

Ocena na podstawie postępów w przygotowaniu pracy.

Pełny opis:

A. Metodyka pisania pracy licencjackiej. Formułowanie i weryfikowanie hipotez

B. Omówienie obszaru badawczego służące wyborowi tematu pracy:

1. Bilateralna baza danych dotyczących przepływów: IMF Coordinated Portfolio Investment Survey and Coordinated Direct Investment Survey.

2. Ewolucja napływu kapitału do gospodarek wschodzących: wahania, wielkość i struktura.

3. Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty przepływów kapitału

4. Wyzwania wynikające z przepływów kapitału: nadmierne zadłużenie, bańki spekulacyjne, przegrzanie gospodarki, aprecjacja kursu, gwałtowne zatrzymanie i odwrócenie napływu.

5. Reakcja polityki na napływ kapitału: restrykcje, kontrole przepływu, zarządzanie kursem walutowym, polityka pieniężna i akumulacja rezerw.

Literatura:

Bayoumi, T and F Ohnsorge (2013), Do Inflows or Outflows Dominate? Global Implications of Capital Account Liberalization in China, IMF Working Paper WP/13/89.

Cardarelli, R., Elekdag, S. and Kose, M.A., 2009, Capital Inflows: Macroeconomic Implications and Policy Responses, IMF Working Paper No. 09/40.

Forbes, Kristin J., and Francis E. Warnock, 2012, “Capital Flow Waves: Surges, Stops, Flight, and Retrenchment,” Journal of International Economics, Vol. 88, No. 2, pp. 235–51

IMF (2013), The Yin and Yang of capital flow management: balancing capital inflows with capital outflows, World Economic Outlook, October, chapter 4.

Levchenko, A., and Mauro, P. (2006), Do Some Forms of Financial Flows Help Protect from Sudden Stops? IMF Working Paper No. 06/202.

Kalemli-Ozcan, S. (2020) Emerging Market Capital Flows under COVID: What to Expect Given What We Know, IMF Covid-19 Special Notes, https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/covid19-special-notes/en-special-series-on-covid-19-emerging-market-capital-flows-under-covid.ashx

Montiel, P.J. (2014), Capital Flows: Issues and Policies, Open Economy Review25, p. 595-633

Ostry, J., Ghosh, A., Chamon, M., and Qureshi, M. (2012), “Tools for Managing Financial-Stability Risks from Capital Inflows”, Journal of International Economics, 88: 407–421.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Rozumie determinanty napływu kapitału do gospodarek wschodzących

Zna konsekwencje zatrzymania i odwrócenia napływu.

Umiejętności:

Umie wykorzystać i analizować dane z Coordinated Portfolio Investment Survey and Coordinated Direct Investment Survey.

Umiejętności społeczne:

Umie osiągać cele w określonym czasie dzięki efektywnemu planowaniu i organizacji

Potrafi wykorzystać informacje z wielu źródeł w celu pogłębienia wiedzy dotyczącej determinant przepływów kapitału i ich konsekwencji.

Metody i kryteria oceniania:

Jedynym kryterium oceny są postępy w przygotowaniu pracy licencjackiej. W semestrze zimowym studenci wybierają temat pracy, przygotowują szczegółowy plan i wstępną wersję pracy. W semestrze letnim studenci prowadza własne badanie i przygotowują końcową wersję pracy.

Zaliczenie drugiego semestru pod warunkiem złożenia pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Brzozowski
Prowadzący grup: Michał Brzozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.