Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie nieruchomościami i projektami inwestycyjnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG046 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie nieruchomościami i projektami inwestycyjnymi
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Założenia wstępne

Student uczęszczający na seminarium powinien posiadać wiedzę z zakresu zarządzania finansowego, oceny projektów inwestycyjnych.


Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest zagadnieniem związanym z szeroko rozumianą działalnością inwestycyjną. Szczególna uwaga zostanie poświecona problemom inwestycji rzeczowych, w tym m.in. inwestycji w nieruchomości. Rozważany będzie poziom makro i mikroekonomiczny tych przedsięwzięć. W zakresie gospodarowania nieruchomościami rozpatrywane będą apekty organizacyjne, finansowe i rynkowe.

Pełny opis:

W ramach seminarium będą omawiane zagadnienia niezbędne dla poprawnego przygotowania prac magisterskich. Zagadnienia merytoryczne seminarium koncentrować się będą na następujących obszarach:

1. Gospodarka nieruchomościami:

-Analiza lokalizacji inwestycji

-Badania rynku nieruchomości (np. rynek nieruchomości komercyjnych w Warszawie)

-Bankowość hipoteczna i listy zastawne

-Działalność instytucji na rynku nieruchomości

-Facility Management

-Leasing nieruchomości

-Modele inwestycyjne dla inwestowania w nieruchomości

-Rachunki powiernicze (escrow)

-Systemy finansowania mieszkalnictwa

-Zarządzanie finansowe nieruchomością

-Zarządzanie portfelem nieruchomości

-Zasady sporządzania planu zarządzania nieruchomością

2. Zarządzanie projektami inwestycyjnymi:

-Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych

-Fundusze inwestycyjne (otwarte, zamknięte)

-Metody oceny projektów inwestycyjnych

-Modele lokalizacyjne i gospodarka przestrzenna

-Sposoby finansowania inwestycji

-Zarządzanie portfelem inwestycji

-Zarządzanie projektem inwestycyjnym.

Literatura:

Gostkowska-Drzewicka T. (red.), Projekty inwestycyjne, Gdansk 1999

Śliwiński A., Zarządzanie nieruchomościami, Warszawa 2000

Śliwiński A., Śliwiński B., Facility Management, Warszawa, 2007

H. Johnson, Ocena projektów inwestycyjnych. Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, Warszawa 2000

Literatura uzupełniająca:

Alexander A., Muhlebach R., Managing and Leasing Commercial Properties, New York 1994

Brown G. R., Matysiak G. A.,Real Estate Investment, London, 2001

Brzeski W.J. "Vademecum zarządcy nieruchomości", Kraków 2003

Kucharska-Stasiak E., "Nieruchomość a rynek" Lódz 1998

Kucharska-Stasiak E., Inwestowanie w nieruchomości, Lódz 2000

Shopping Center Marketing, International Council of Shopping Centers, NY, 2001

Śliwinski B., Specyfika rynku nieruchomości komercyjnych, Warszawa 2002

Śliwinski B., Wspomaganie decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych, Warszawa 2001

Efekty uczenia się:

Student w trakcie seminarium poznaje zasady pisania prac naukowych i prowadzenia badań naukowych oraz przygotowuje pracę magisterską,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ostatniego semestru seminarium odbywa się na podstawie złożonej i zaakceptowanej pracy magisterskiej. Dopuszcza się przedłużenie terminu składania pracy magisterskiej zgodnie z regulaminem studiów. Zasady cząstkowych zaliczeń (semestralnych) będą ustalane indywidualnie dla każdego studenta biorąc pod uwagę zakres pracy. W ostatnim semestrze studenci prezentują wyniki prac w postaci referatu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Prowadzący grup: Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Prowadzący grup: Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Prowadzący grup: Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.