Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Korporacje transnarodowe, marketing i marketing międzynarodowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG049 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Korporacje transnarodowe, marketing i marketing międzynarodowy
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz/lub podstaw marketingu. Zalecane jest zaliczenie następujacych przedmiotów: korporacje transnarodowe, podstawy marketingu, marketing II oraz international marketing.

Skrócony opis:

Celem seminarium magisterskiego jest po pierwsze pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu kluczowych zagadnień strategii korporacji transnarodowych, marketingu oraz marketingu międzynarodowego. Następnie ,dokonanie wyboru tematyki pracy magisterskiej i jej uściślenia przez każdego uczedstnika. Kolejnym celem jest prezentacja i omawianie problematyki pracy magisterskiej. Celem końcowym jest napisanie w terminie pracy magisterskiej. Metoda realizacji celów to referowanie i dyskusja nad poszczególnymi problemami a po wybraniu tematyki pracy magisterskiej dyskusja nad jej fragmentami oraz nad zagadnieniemi szczegółowymi z jej zakresu. Seminarium przeznaczone jest dla osób zainteresowanych problematyką seminarium i pragnących napisać z tego zakresu pracę magisterską. Zaliczenie na podstawie oceny z prezentacji wybranych zagadnień oraz fragmentów pracy magisterskiej.

Pełny opis:

50% czasu w pierwszych 2 semestrach seminarium przeznaczone jest na następujące przykładowe zagadnienia: strategie korporacji transnarodowych wg ich krajów pochodzenia, wpływ różnic kulturowych w krajach przyjmujących na strategie wejścia i ekspansji korporacji, wieloaspektowa analiza zagranicznych inwestycji bezpośrednich, oddziaływanie korporacji transnarodowych na gospodarki krajów macierzystych oraz przyjmujących, ewolucja form funkcjonowania korporacji transnarodowych. Następne 50% czasu przeznaczone jest na marketing w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Przykładowe zagadnienia obejmują: analizę w wymiarze krajowym i globalnym strategii produktu, ceny, dystrybucji i promocji; efekt kraju pochodzenia na wybór produktu przez nabywcę, wybór strategii standaryzacji/globalnej lub dopasowania do specyfiki lokalnych lub regionalych rynków, rola internetu w nowoczesnym marketingu dóbr konsumpcyjcych oraz instytucjonalnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: John H.Dunning, Sarianna M. Lundan: Multinational Enterprises and the Global Economy , 2nd edition, Cheltenham 2008. Marian Gorynia: Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Warszawa 2007. Philip Kotler: Marketing, Poznań 2005. Warren J. Keegan, Mark S. Green: Global Marketing, Upper Saddle River 2005. Jean-Pierre Jeannet, H. David Hennessey: Global Marketing Strategies, Boston 2007.

Literatura uzupełniająca : wybrane art. z naukowych czasopism krajowych i zagranicznych .

Efekty uczenia się:

Słuchacz powinien posiadać zaawansowaną, pogłębioną i szczegółową wiedzę z wybranego przez siebie zakresu tematycznego seminarium, która pozwoli mu na napisanie i obronę pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę seminarium składają się następujące elementy: w 10% obecność na zajęciach, w 30% aktywność na zajęciach , tzn. udział w dyskusji po opanowaniu zadanego do przeczytania materiału i w 60% ocena z indywidualnych prezenatcji na zajeciach oraz złożonych fragmentów pracy magisterskiej. Każdy uczestnik seminarium powinien mieć min. 3 prezentacje na semestr. Pod koniec 4 semestru seminarium praca magisterska powinna być ukończona/napisana w całości.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Wolniak
Prowadzący grup: Radosław Wolniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Wolniak
Prowadzący grup: Radosław Wolniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Wolniak
Prowadzący grup: Radosław Wolniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.