Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia międzynarodowa - problemy współczesnej gospodarki światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG079 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomia międzynarodowa - problemy współczesnej gospodarki światowej
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pomoc w przygotowaniu pracy magisterskiej. Tematy prac mieszczące się w ramach seminarium dotyczą problemów gospodarki otwartej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania rynków walutowych oraz wpływu kursów walutowych na różne aspekty działania gospodarek otwartych, a także prowadzenia polityki pieniężnej w gospodarkach otwartych. Seminarium jest przeznaczone dla studentów studiów II stopnia. Warunkiem zaliczenia jest złożenie pracy magisterskiej

Pełny opis:

Seminarium ma za zadanie przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego oraz tez pracy magisterskiej. Początkowe zajęcia są poświęcone omówieniu konstrukcji pracy magisterskiej, a także dyskusji interesujących studentów zagadnień i potencjalnych tematów rozprawy. W trakcie kolejnych spotkań dyskutowane będą plany prac, a także postępy w ich przygotowywaniu. W szczególności dotyczyć to będzie podstawowych teorii odnoszących się do tematyki pracy, wniosków z dotychczasowych badań empirycznych oraz prezentacji badań własnych uczestników seminarium. Przykładowe tematy prac przygotowywanych w ramach seminarium:

- Wpływ zmian kursu walutowego na dynamikę cen dóbr importowanych w Polsce w latach 2004-2012;

- Sposoby i efektywność zabezpieczania się polskich przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym – analiza przypadku;

- Wpływ polityki kursowej Chin na rynkową wartość polskich spółek;

- Analiza wpływu globalizacji ekonomicznej na poziom inflacji na świecie;

- Kryzys zadłużenia w Unii Gospodarczej i Walutowej oraz jego zagrożenia;

- Wpływ przejrzystości polityki pieniężnej na oczekiwania inflacyjne.

Literatura:

Literatura dobrana indywidualnie do tematyki przygotowywanej pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student będzie:

- potrafił sformułować problem badawczy,

- potrafił opracować oraz przedstawić wyniki przeprowadzonych badań,

- umiał zaprezentować publicznie problem badawczy, omówić jego źródło, znaczenie oraz wyniki dotychczasowych badań, a także dokonać dyskusji wniosków z tychże badań,

- wiedział, iż analizowane zjawisko należy wyjaśnić na gruncie teoretycznym i potrafił przeprowadzić taką analizę w kontekście problemu przygotowywanej pracy,

- rozumiał konieczność dostosowania metody empirycznej do charakteru testowanej hipotezy, a także dostępnych danych empirycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:

- semestr I - przedstawienie i przyjęcie planu oraz tez pracy, przedstawienie co najmniej jednej prezentacji dotyczącej problematyki pracy magisterskiej (uwzględniającej koncepcje teoretyczne, a także badania z zakresu tematu pracy) oraz przedstawienie rozdziału pracy zawierającego przegląd literatury;

- semestr II - zaprezentowanie wstępnych wyników badań własnych magistranta (empirycznych);

- semestr III – złożenie pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Mackiewicz-Łyziak, Dagmara Mycielska
Prowadzący grup: Joanna Mackiewicz-Łyziak, Dagmara Mycielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Mackiewicz-Łyziak, Dagmara Mycielska
Prowadzący grup: Joanna Mackiewicz-Łyziak, Dagmara Mycielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.