Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie wartością firmy i efektywność gospodarowania w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG092 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie wartością firmy i efektywność gospodarowania w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przekazanie uczestnikom umiejętności niezbędnych dla samodzielnego przygotowania i obrony pracy magisterskiej. Słuchacze zapoznani zostają z podstawowymi zasadami prac nad takimi zadaniami. W trakcie seminarium następuje też wybór obszarów tematycznych i konkretyzacja planów badawczych uczestników w tych obszarach.

Pełny opis:

Zadaniem seminarium jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z kształtowaniem wartości przedsiębiorstwa; zwłaszcza w zglobalizowanej gospodarce. W trakcie zajęć student zostanie również zapoznany z metodologią pisania pracy magisterskiej. Uczestnicy zajęć powinni nabyć umiejętności dotyczące analizy literatury naukowej, poznać metodologię badań naukowych i podstawowe zasady pracy naukowej, a także realizacji własnej pracy w oparciu o warsztat metodologiczny.

Literatura:

Dobór literatury zależy od konkretnych obszarów tematycznych poszczególnych prac magisterskich i jest dokonywany indywidualnie ze słuchaczami.

Efekty uczenia się:

Student wie jak sformułować cel badawczy, postawić hipotezy naukowe, zebrać odpowiednią literaturę teoretyczną i empiryczną, zgromadzić dane empiryczne, wybrać właściwą metodę ich analizy i zastosować ją, wyciągnąć wnioski z badania i krytycznie się do nich ustosunkować.

Student ma wiedzę o głównych etapach pracy badawczej, pojęciach konceptualizacji i operacjonalizacji, różnicach pomiędzy pytaniem a hipotezą badawczą.

Student wie jakie są zasady przygotowania referatu, pracy magisterskiej i innej pracy pisemnej (zgodność ze standardami prac naukowych, respektowanie wymagań wynikających z praw autorskich ).

Student zna metody prowadzenia analiz ekonomicznych.

Student ma wiedzę o podstawowych narzędziach, wykorzystywanych w celu weryfikacji postawionych hipotez badawczych.

Student zna metodologię ekonomii oraz sposoby formułowania i testowania hipotez badawczych; zna metodologię badań eksperymentalnych.

Student potrafi sformułować cel badawczy, postawić hipotezy badawcze / naukowe, zebrać odpowiednią literaturę teoretyczną i empiryczną, zgromadzić dane empiryczne, wybrać właściwą metodę ich analizy, wyciągnąć wnioski z badania i krytycznie się do nich ustosunkować.

Student potrafi napisać pracę magisterską, poprawną merytorycznie i formalnie (zwięzłą, zgodną ze standardami prac naukowych, poprawną terminologicznie, zachowującą wymagania wynikające z praw autorskich).

Student potrafi pozyskiwać dane i wyszukiwać informacje niezbędne w przygotowaniu pracy akademickiej na zadany temat.

Student wykazuje postawę samodzielnego rozszerzania i doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności. Student docenia korzyści własne i społeczne pracy zespołowej (w grupie).

Student docenia wagę rzetelności i systematyczności pracy. Student potrafi terminowo wywiązywać się z obowiązków i samodzielnie planować swój czas pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia I semestru jest aktywne uczestnictwo i wybór obszaru tematycznego pracy magisterskiej. Warunkiem zaliczenia II semestru jest opracowanie zaakceptowanego konspektu pracy. Ostatecznym, wymaganym od uczestników, efektem seminarium jest przygotowanie i złożenie pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boguszewski, Krzysztof Opolski
Prowadzący grup: Piotr Boguszewski, Krzysztof Opolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boguszewski, Krzysztof Opolski
Prowadzący grup: Piotr Boguszewski, Krzysztof Opolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boguszewski, Krzysztof Opolski
Prowadzący grup: Piotr Boguszewski, Krzysztof Opolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.